Pełnomocnictwo do zawarcia umowy spółki z o.o.

Pytanie:

Mój brat chce, abym w jego imieniu zawarł umowę spółki z o.o.. Jakiego rodzaju pełnomocnictwa musi mi on udzielić, by umowa ta była ważna?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pełnomocnictwo do zawarcia umowy spółki z o.o.

Umowa spółki powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Również pełnomocnictwo powinno zostać udzielone Panu przez Pana brata w formie aktu notarialnego. Powinno to być pełnomocnictwo szczególne, udzielone do sporządzenia i podpisania konkretnej umowy spółki oraz do czynności niezbędnych do założenia spółki. Pana brat powinien więc wyraźnie określić, że upoważnia Pana do sporządzenia i podpisania w jego imieniu umowy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz do dokonania czynności niezbędnych do założenia tej spółki.
Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne