Pieniądze z polisy a majątek wspólny

Pytanie:

Czy pieniądze, które dostałam z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzenie zdrowia - zawał serca, wchodzą do wspólności majątkowej czy są moim majątkiem odrębnym? Z pieniędzy tych otworzyłam lokatę w banku z upoważnieniem na męża. W obecnej chwili jesteśmy w trakcie podziału majątku i mąż wymienił to również jako majątek wspólny.

Masz inne pytanie do prawnika?

10.8.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pieniądze z polisy a majątek wspólny

Małżeńskie ustroje majątkowe oraz przedmioty wchodzące do majątku wspólnego i majątków odrębnych każdego z małżonków regulowane są przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy. W najczęstszej sytuacji, tj. gdy pomiędzy małżonkami istnieje ustawowy ustrój majątkowy (wspólność majątkowa), do majątku odrębnego każdego z małżonków zalicza się m.in. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość (art. 33 pkt. 6 k.r.o.).

Co ważne nawet zawarcie przez małżonków umowy majątkowej małżeńskiej, na której mocy zostanie rozszerzona wspólność ustawowa, nie może doprowadzić do objęcia majątkiem wspólnym wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, o ile nie wchodzą one do wspólności ustawowej, jak również wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (art. 49 par. 1 pkt 4 k.r.o.).

Z powyższego wynika, iż otrzymane przez Panią odszkodowanie należy do Pani majątku odrębnego, a co za tym idzie nie zostanie objęte podziałem podziałem majątku małżonków.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

dobry adwokat

27.9.2021 przez: agnieszka22021955

Podział majątku po rozwodzie....

15.7.2021 przez: laura555

Dobry adwokat z Lubina - pilnie potrzebny!

16.11.2020 przez: Dominikow