Podatek od nieruchomości przy najmie i dzierżawie

Pytanie:

Zawarta została umowa, w której nie określono, kto ma być płatnikiem podatku od nieruchomości, a raczej nie ma w niej postanowienia, że najemca-dzierżawca ma płacić ww. podatek do Gminy. Właścicielem, wynajmującym i wydzierżawiającym jest Gmina. Najemcą, dzierżawcą jest przedsiębiorca. Jest to umowa najmu-dzierżawy. Kto w przypadku stosunku najmu-dzierżawy jest płatnikiem podatku od nieruchomości: właściciel wynajmujący-wydzierżawiający, czy najemca-dzierżawca?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.11.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podatek od nieruchomości przy najmie i dzierżawie

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3;
  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów;
  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,

b) jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

Zatem osoba będąca posiadaczem nieruchomości na podstawie umowy najmu lub umowy dzierżawy zawartej z właścicielem (jednostką samorządu terytorialnego, np. gminą) jest podatnikiem podatku od nieruchomości od tej nieruchomości.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Podatek od Budynku usługowego

13.11.2018 przez: simonnn