Podatek niewymagalny a zaświadczenie

Pytanie:

Decyzją Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej dostałem domiar podatkowy w wysokości 25 tys. zł za rok 2003 jako podatek z tytułu nieujawnionych źródeł dochodu. Od przedmiotowej decyzji złożyłem odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej. Odwołanie jest w toku od 2 miesięcy. Decyzja Dyrektora Urzędu Skarbowego nie ma rygoru natychmiastowej wykonalności. Do odwołania skierowanego do Dyrektora Izby Skarbowej dołączyłem wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji. W odpowiedzi dostałem, że przedmiotowa decyzja jest wstrzymana z mocy obowiązującego obecnie prawa wobec powyższego odmawia wszczęcia postępowania w sprawie wstrzymania postępowania przedmiotowej decyzji. Czy w świetle takiej sytuacji w/g obowiązującego prawa mogę otrzymać zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że nie zalegam z płatnościami wobec budżetu Skarbu Państwa? Bo Urząd Skarbowy twierdzi, że takowego zaświadczenia mi nie wystawi bo w/g nich to, że podatek jest nie wymagalny i nie ma ostatecznej decyzji to i tak zalegam z podatkiem. W/g mnie takie stanowisko jest błędne bo biorąc pod uwagę, że sprawa może sie toczyć jeszcze przez dłuższy okres np. odwołanie w Izbie Skarbowej, sądzie (WSA, NSA) jestem pozbawiony możliwości startowaniu w przetargach mam problem z uzyskaniem kredytu i etc. Proszę wobec powyższego o odpowiedź kto ma rację ja czy Urząd Skarbowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.8.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podatek niewymagalny a zaświadczenie

Od 1 stycznia 2009 r. nieostateczne decyzje podatkowe nie podlegają wykonaniu, chyba że nadano im rygor natychmiastowej wykonalności. Wstrzymanie wykonania decyzji nie likwiduje jednak zaległości, która jest w niej stwierdzona. I z tego wynika problem, gdyż podatnicy, wobec których wydano decyzję nieostateczną, a potrzebują zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, otrzymają zaświadczenie wykazujące zaległość podatkową. Podatnicy, którzy będą potrzebowali w ramach prowadzonej działalności zaświadczenie o niezaleganiu, nie mogą ich otrzymać dopóty, dopóki postępowanie w drugiej instancji nie zostanie zakończone pozytywnie dla podatnika.

Porady prawne

W praktyce jedyną możliwością uzyskania zaświadczenia o braku zaległości przez podatnika wobec którego została wydana decyzja przez organ pierwszej instancji jest dobrowolne wykonanie tej decyzji, tj. wpłata podatku z niej wynikającego. Może się okazać, że dla podatnika będzie to korzystniejsze niż oczekiwanie do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia. Oczywiście dobrowolna wpłata podatku nie pozbawia podatnika możliwości dalszego toczenia sporu z organami podatkowymi.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne