Podatek od nieruchomości (przedszkole)

Pytanie:

Mam pewną wątpliwość, jak należy rozumieć zapis ustawy o systemie oświaty: "Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole". Dlatego posiadamy właśnie "wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych" - (nie istnieje "wpis do ewidencji przedszkoli niepublicznych"), gdyż przedszkoli dotyczą wszystkie ustawy i rozporządzenia dotyczące szkół i placówek oświatowych (jeżeli nie jest w nich wyszczególniony rozdział na szkoły i przedszkola), w szczególności zaś nas te, w który zaznaczone jest słowo "niepubliczne". Przedszkole nie jest także "działalnością inną jak działalność oświatowa". Ustawa o systemie oświaty jest w naszej działalności ustawą nadrzędną i obowiązującą, nie wiem na jakiej podstawie w interpretacji nastąpiło wyłączenie przedszkoli w ustawie o podatkach?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.8.2005

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podatek od nieruchomości (przedszkole)

Nie ulega wątpliwości, że przedszkole mieści się w zakresie pojęcia szkoły na gruncie ustawy o systemie oświaty. Zważywszy, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, posługując się pojęciem szkoły, nie definiuje znaczenia tego terminu, należy odwołać się do słownika używanego w ustawie o systemie oświaty. Biorąc pod uwagę powyższe, przedszkole mieści się w zakresie pojęcia szkoły w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Tym niemniej nie zmienia to stanu rzeczy istotnego w sprawie.

Po pierwsze, zwolnienie podmiotowe przedszkola nie miałoby w tym przypadku znaczenia, musi ono bowiem dotyczyć podatnika. W tym przypadku podatnikiem nie jest przedszkole tylko właściciel nieruchomości.

Zastosowanie przepisów dotyczących zwolnienia podmiotowego mogłoby mieć zastosowanie jedynie wówczas, gdyby właścicielem nieruchomości był Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego (art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Przedszkole byłoby w takim przypadku podatnikiem i dopiero wówczas należałoby rozważać w ogóle kwestię, czy objęte jest zakresem zwolnienia podmiotowego.

Po wtóre, zwolnienie, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy dotyczy jedynie tych podmiotów, które posiadają przedmiot opodatkowania na podstawie określonych w przepisie tytyłów prawnych. Przedszkole będące posiadaczem zależnym nieruchomości na podstawie umowy najmu nie byłoby zwolnione od podatku.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Podatek od Budynku usługowego

13.11.2018 przez: simonnn