Podatek od sprzedaży darowanego samochodu

Pytanie:

W lutym 2007 roku otrzymałam od ojca jako darowiznę samochód osobowy wartości 30.000 zł, zgłaszając ten fakt do urzędu skarbowego. W grudniu musiałam sprzedać to auto, ale kupiłam trochę droższe za granicą. Czy muszę płacić jakiś podatek od sprzedanego auta pochodzącego z darowizny?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.1.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podatek od sprzedaży darowanego samochodu

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie (np. sprzedaż), z zastrzeżeniem ust. 2, rzeczy (np. samochodu osobowego) - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Zatem w przypadku sprzedaży w grudniu samochodu nabytego w drodze darowizny w marcu danego roku - podatek dochodowy od osób fizycznych nie wystąpi. Jeśli sprzedający nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), nie powinien też wystąpić też żaden inny podatek, z wyjątkiem podatku od czynności cywilnoprawnych (w wysokości 2% od wartości rynkowej samochodu), niemniej jednak do zapłaty tego podatku zobowiązany jest kupujący.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne