Porozumienie małżonków co do wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie

Pytanie:

Czy możliwe jest porozumienie między małżonkami co do wykonywania władzy rodzicielskiej po orzeczeniu rozwodu?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Porozumienie małżonków co do wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie

Co do zasady, Kodeks rodzinny i opiekuńczy wzorem zachodnich systemów prawnych dopuszcza porozumienie rodziców w przedmiocie władzy rodzicielskiej. Takie "porozumienie rodziców" o wykonywaniu władzy rodzicielskiej przygotowywane powinno być w typowej sytuacji na podstawie szczegółowego kwestionariusza, zawierającego listę wszystkich atrybutów elementów władzy rodzicielskiej oraz sposobów i form utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Taki kwestionariusz powinien być w zasadzie przygotowany przez adwokata lub innego specjalistę. Jeżeli rozwodzący się małżonkowie wynegocjują porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd ma obowiązek uwzględnienia tego porozumienia, po ustaleniu, że jest ono zgodne z dobrem dziecka (art. 58 § 1 zd. drugie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Nie oznacza to jednak obowiązku pozostawienia obojgu pełnej władzy, ponieważ jest to pozostawione ocenie sądu, który w myśl art. 58 § 1a zd. drugie KRO "może", ale nie musi pozostawić obojgu tej władzy.


Przepis art. 58 § 1a zd. drugie KRO wskazuje trzy przesłanki, konieczne -lecz niewystarczające (gdyż pozostawione ocenie sądu), dla pozostawienia pełnej władzy
rodzicielskiej obojgu rodzicom:
1) zgodny wniosek stron,
2) przedstawienie porozumienia,
3) wystąpienie okoliczności uzasadniających oczekiwanie, że będą oni współdziałać w sprawach dziecka.


Ponadto, ponieważ pozostawienie pełnej władzy nie jest obligatoryjne, lecz fakultatywne, konieczne jest stwierdzenie przez sąd, że pozostawienie jej obojgu rodzicom jest zgodne z dobrem dziecka.
Jeżeli rodzice nie dojdą do porozumienia w odniesieniu do uregulowania materii władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem, sąd, na podstawie art. 58 § 1a zd. pierwsze KRO samodzielnie ograniczy tę władzę do określonych atrybutów.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: