Poświadczenie dokumentu przez radcę

Pytanie:

Pełnomocnik powoda, radca prawny, wniósł w jego imieniu pozew o zapłatę. Do pozwu zostały dołączone kopie dokumentów, poświadczone przez radcę za zgodność z oryginałem. Jeden z tych dokumentów jest w posiadaniu pozwanego i radca nie miał możliwości posiadania tego dokumentu. Poświadczył więc za zgodność z oryginałem nie posiadając tego dokumentu (prawdopodobnie kopię z kopią). Czy radca miał prawo tak zrobić? Czy pozwany mając świadomość takiej sytuacji ma prawo zwrócić się do sądu, aby ten zobowiązał radcę do zajęcia stanowiska w tej sprawie? Kopia dołączona do pozwu faktycznie nie różni się od oryginału, ale oryginał jest w posiadaniu pozwanego nie powoda, i powód tak naprawdę nie miał możliwości sprawdzić czy od momentu zrobienia kopii z tego dokumentu, coś się już w nim nie zmieniło. Jeśli pozwany może podnieść ten zarzut w sądzie, to kiedy, przed rozpoczęciem rozprawy? Czy dołączenie takiego dokumentu przez pełnomocnika powoda nie spowoduje tego, że pozew powinien zostać oddalony? I jakie konsekwencje powinien ponieść radca?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.12.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Poświadczenie dokumentu przez radcę

Adwokat i radca prawny, a także rzecznik patentowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa. Pozostałe dokumenty może uwierzytelniać notariusz. Chodzi tu o urzędowe poświadczenie za zgodność z oryginałem.

W postępowaniu cywilnym może jednak mieć miejsce także nieurzędowe poświadczenie za zgodność z oryginałem. Dotyczy to środków dowodowych i postępowania dowodowego. Aby odpis mógł zostać uznany dowodem z dokumentu (prywatnego) musi być przez stronę poświadczone za zgodność z oryginałem; poświadczenie musi być zaopatrzone podpisem.

W przedstawionej sprawie radca prawny działał więc w imieniu strony, jako jej pełnomocnik. To, że oryginał dokumentu nie znajduje się w aktach kancelarii tego radcy prawnego, nie oznacza, że poświadczenie jest nieprawdziwe. Biorąc dodatkowo pod uwagę, iż odpis faktycznie jest zgodny z oryginałem, całe zdarzenie nie powinno mieć znaczenia dla sprawy.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Sam podpis do poświadczenia za zgodność nie wystarczy

Sam podpis do poświadczenia za zgodność nie wystarczy

Sąd Rejonowy wezwał pozwanego do uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu od nakazu zapłaty poprzez przedłożenie pełnomocnictwa dla radcy prawnego w oryginale, w odpisie notarialnym lub w odpisie poświadczonym przez radcę. Pozwany przedłożył odpis z adnotacją radcy prawnego "za zgodność" (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). (...)

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Kim jest rzeczoznawca majątkowy? Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Tytuł "rzeczoznawca majątkowy" podlega ochronie prawnej. Dostęp do wykonywania tego zawodu regulowany jest przepisami prawa. Aby móc wyceniać nieruchomości, (...)

Jakie dokumenty mogą być dowodami przed sądem?

Jakie dokumenty mogą być dowodami przed sądem?

Kiedy już jesteś uczestnikiem (stroną) jakiegoś postępowania przed sądem, warto żebyś wiedział jak przebiega postępowanie dowodowe. Kto je przeprowadza i jakie dowody Ty i inni uczestnicy możecie powoływać, innymi słowy co w ogóle może stanowić dowód w sprawie (w postępowaniu (...)

Taksa notarialna - aktualne stawki 2018

Taksa notarialna - aktualne stawki 2018

Taksa notarialna to maksymalna wysokość opłaty pobieranej przez notariusza za dokonanie określonej czynności notarialnej. Stawki taksy ustalane są drogą rozporządzenia przez ministra i obowiązują na terenie całego kraju.  Opłaty notarialne zróżnicowane są w zależności (...)

Kiedy komornik popełnia przestępstwo poświadczenia nieprawdy - opinia prawna

Kiedy komornik popełnia przestępstwo poświadczenia nieprawdy - opinia prawna

Stan faktyczny Proszę o opinię czy jest to poświadczenie nieprawdy i w oparciu o jaki przepis. Komornik prowadzący egzekucję wraz z wierzycielem (są oni przyjaciółmi) zaproponowali mi (nie chcę użyć słowa „wymusili”), że egzekucja odbędzie się w następujący sposób: Ja wystawię (...)

Jak otrzymać zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń społecznych z ZUS?

Jak otrzymać zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń społecznych z ZUS?

O zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń społecznych można się ubiegać przez internet, pocztą bądź osobiście w placówce ZUS. Jak wnioskować o takie zaświadczenie przez internet? Co należy przygotować? ##baner## Potrzebne będą: login i hasło do swojego profilu PUE. (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem (...)

Europejskie poświadczenie spadkowe

Europejskie poświadczenie spadkowe

Unijne rozporządzenie i polskie przepisy wprowadziły 17 sierpnia 2015 roku nowy dokument ułatwiający wykazywanie praw do spadku w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej w postaci tzw. europejskiego poświadczenia spadkowego. ##baner## Europejskie poświadczenie spadkowe - (...)

Radca musi dołączyć odpis z KRS

Radca musi dołączyć odpis z KRS

Opublikowano już uzasadnienie do uchwały SN z dnia 17 stycznia 2008 r., sygn. akt III CZP 126/07, o której pisaliśmy na stronach naszego serwisu. Stan faktyczny przedtawiał się następująco: sprzeciw od nakazu zapłaty złożył - w imieniu pozwanej spółki - (...)

Złóż wniosek o 500+

Złóż wniosek o 500+

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu (...)

Jak rozliczyć się przez Internet? PIT 2013

Jak rozliczyć się przez Internet? PIT 2013

Rozliczenie przez Internet jest szybkie i darmowe. Zobacz, kto może z niego skorzystać. Już po raz kolejny podatnicy mają możliwość złożenia zeznania podatkowego przez Internet. Nie muszą przy tym posiadać kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Podatnicy mogą w taki sposób składać (...)

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów podatku od towarów i usług. Dotyczą one zasad dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy

  Obowiązek meldunkowy - czym jest i na czym polega? Obowiązek meldunkowy przewidziany jest przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Jak wskazuje ustawa, ewidencja ludności polega na rejestracji danych o miejscu pobytu osób - na tym właśnie (...)

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Wniosek o emeryturę w obniżonym wieku można już składać Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Od 1 września br. można złożyć wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) (...)

Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć

Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć

  Jaki jest cel zawarcia umowy przedwstępnej? Niekiedy zdarza się, że strony nie chcą lub nie mogą zawrzeć w danym momencie umowy (np. sprzedaży lub darowizny), ale chcą tego dokonać w przyszłości np. Kowalski nie chce jeszcze sprzedać swojego samochodu Nowakowi, ale chce się zobowiązać, (...)

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

Na czym polega program „Dobry Start”? Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla (...)

Jak złożyć wniosek o „500+” oraz wniosek o świadczenie „Dobry Start” na PUE ZUS?

Jak złożyć wniosek o „500+” oraz wniosek o świadczenie „Dobry Start” na PUE ZUS?

Od 1 sierpnia 2019 r. możesz złożyć wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” za pomocą kreatora, który udostępniono na PUE ZUS. ZUS jest też jedną z instytucji, która umożliwia złożenie elektronicznego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia (...)

Doprowadzenie do upadłości spółki przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego - opinia prawna

Doprowadzenie do upadłości spółki przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego - opinia prawna

Stan faktyczny Moja firma, gdy byłem prezesem jej zarządu, zakupywała alkohol etylowy skażony do produkcji preparatów chemicznych. W toku jednej z kontroli prowadzonej przez Urząd Celny zarzucono nam "odkażanie" alkoholu etylowego, co w konsekwencji doprowadziło do zamknięcia składu (...)

ABC Jednolitego Pliku Kontrolnego

ABC Jednolitego Pliku Kontrolnego

Czym jest JPK? Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Warunki formalne wniesienia pozwu do sądu

Warunki formalne wniesienia pozwu do sądu

Strona składa pozew do sądu bez udziału profesjonalnego pełnomocnika. Pozew składany jest w trybie zwykłym. Czy istnieją konkretne przepisy, które nakazywałyby dołączenie do pozwu załączników (...)

Poświadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego

Poświadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego

W jaki sposób, na podstawie przepisów Kodeksu karnego, karane jest poświadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego? W grę wchodzi tu odpowiedzialność z art. 271 (...)

Poświadczenie zgodności kopi dokumentu z oryginałem

Poświadczenie zgodności kopi dokumentu z oryginałem

Kto jest uprawniony do poświadczenia zgodności kopi dokumentu z oryginałem, która przedstawiana jest w postępowaniu cywilnym przed sądem? Zgodnie z art. 129 § 2 k.p.c. zamiast oryginału dokumentu (...)

Podpis z datą pewną

Podpis z datą pewną

W ramach zawartej umowy o współpracy gospodarczej do naszego kontrahenta dostarczaliśmy towar w partiach z dopiskiem na fakturze - Przedmiot sprzedaży staje się własnością odbiorcy po uiszczeniu (...)

Uwierzytelnianie dokumentu przez radcę prawnego

Uwierzytelnianie dokumentu przez radcę prawnego

Czy pracodawca może przyjąć od pracownika - radcy prawnego poświadczoną przez niego za zgodność z oryginałem kopię skróconego aktu urodzenia dziecka (w celu potwierdzenia udzielenia dwóch dni (...)

Poświadczenie nieprawdy w pismach procesowych

Poświadczenie nieprawdy w pismach procesowych

czy wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w dokumentach obejmujących wnioski i oświadczenia procesowe (pismach procesowych) poprzez wprowadzenie w błąd swojego adwokata który składał niniejsze dokumenty (...)

Uwierzytelnienie dokumentu, według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego

Uwierzytelnienie dokumentu, według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego

W jaki sposób następuje uwierzytelnienie dokumentu, według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego? Na mocy ustawy z 23 października 2009 r. o zmianie ustawy w zakresie uwierzytelniania (...)

Poświadczenie za zgodność dokumentów

Poświadczenie za zgodność dokumentów

Z KRS wynika, iż do reprezentowania firmy upoważnionych jest dwóch członków zarządu, muszą oni działać wspólnie. Członkowie zarządu nie udzielali dalszych umocowań. Jeśli firma składa dokumentację, (...)

Złożenie kserokopii dokumentów w postępowaniu przed sądem cywilnym

Złożenie kserokopii dokumentów w postępowaniu przed sądem cywilnym

Czy w postępowaniu przed sądem można złożyć kserokopie dokumentu zamiast jego oryginału? Sama odbitka ksero nie jest uznawana za dokument i nie może go zastąpić. Kserokopia nie zawiera bowiem (...)

Poświadczenie nieprawdy przy użyciu dokumentu

Poświadczenie nieprawdy przy użyciu dokumentu

Na czym polega przestępstwo określone w art. 273 Kodeksu karnego, dotyczące poświadczenia nieprawdy przy użyciu dokumentu? Przestępstwo przewidziane w art. 273 k.k. polega na użyciu dokumentu, (...)

Poświadczenie za zgodność z oryginałem

Poświadczenie za zgodność z oryginałem

W mojej firmie stawił się przedstawiciel firmy reklamowej namawiając na zawarcie z nimi umowy o reklamę. Ponieważ faktycznie miałem zamiar zareklamować firmę doszło do rozmowy pomiędzy nami. (...)

Zaświadczenie ze spółdzielni

Zaświadczenie ze spółdzielni

Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w spółdzielni, względem której wszczęto zostało postępowanie upadłościowe (z możliwością zawarcia układu). Spółdzielnia wystawiła (...)

Poświadczenie zgodności z orginałem

Poświadczenie zgodności z orginałem

Na jakiej podstawie prawnej adwokaci i radcowie prawni są uprawnieni do poświadczania zgodności z oryginałem kopii dokumentów składanych jako załączniki pozwów czy pism procesowych? W jaki sposób (...)

Spadek po ojcu

Spadek po ojcu

Zmarł mój Ojciec, nie pozostawił testamentu. Pozostała : żona, córka - rozwiedziona 2 lata temu, z ustaloną rozdzielnością majątkową jeszcze przed rozwodem, wnuk-syn córki- (niepełnoletni- (...)

Podanie nieprawdy notariuszowi

Podanie nieprawdy notariuszowi

Na prośbę kolegi, z którym znamy się od lat, zgodziłem się na przepisanie na mnie nieruchomości położonej niedaleko X. Koledze groził komornik zajęciem majątku z powodu poręczenia, którego (...)

FORUM PRAWNE

Poświadczenie podpisu

Poświadczenie podpisu Witam. Potrzebuję dokonać poświadcznia podpisu na dokumencie w języku angielskim. Mam w związku z tym pytanie - czy konieczne jest uprzednie przetłumaczenie dokumentu na język (...)

problem z byłą żoną

problem z byłą żoną Mam problem, trzy lata temu opuściła mnie żona, po jakimś czasie wniosła pozew do sadu o rozwód bez orzekania o winie. Dowiedziałem się ze ma kogoś innego, ale jako że (...)

Weksel własny

Weksel własny W trakcie trwania umowy został podpisany weksel własny in blanco wraz z umową wekslową. Dotyczy to działalności ubezpieczeniowej i umowy agencyjnej. Czy weksel ten może stanowić (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

poświadczenie ksera dowodu - kto jest uprawniony?

poświadczenie ksera dowodu - kto jest uprawniony? Witam serdecznie, Aplikuję właśnie na studia w Anglii i wypełniam wniosek o pożyczkę na czesne. Elementem wniosku jest skan dowodu i załącznik (...)

Firma KRUK - proszę o wyjaśnienie problemu

Firma KRUK - proszę o wyjaśnienie problemu Potrzebuje informacji w tej sprawie windykacji, jaką wczeła wobec mnie firma KRUK.. Otóż byłem abonentem Cyfry Plus do 30 listopada 2004 (sama karta). (...)

spadek

spadek mam pytanie moja mama zmarła i przeprowadzili podział majatku tylko adwokat tak zatail i podstawił świadkow ze to było gospodarstwo rolne na ktorym mama nie pracowała i całośc nalezy sie (...)

spadek o którym nie wiedziałam

spadek o którym nie wiedziałam Mój tata otrzymał zawiadomienie, że jest potencjalnym spadkobiercą działki wraz z walącym się budynkiem. Spadek rzekomo dziedziczyła mama taty po swoim bracie. (...)

Radca prawny

Radca prawny Zleciłem zastępstwo prawne w sprawie o ściągnięcie należnosci od firmy, niesolidnego płatnika. Pełnomocnik wygrał postępowanie sądowe z tym tylko że w pozwie nie wpisał pełnej (...)

Rozwód - szukam adwokata we Wrocławiu

Rozwód - szukam adwokata we Wrocławiu Witam, dzisiaj rano jeszcze widziałam w pracy temat w którym ktoś szukał adwokata i były opinie, a wieczorem tego tematu już nie ma. Nie wiem co się stało, (...)

Radca prawny

Radca prawny Zleciłem zastępstwo prawne w sprawie o ściągnięcie należnosci od firmy, niesolidnego płatnika. Pełnomocnik wygrał postępowanie sądowe z tym tylko że w pozwie nie wpisał pełnej (...)

Rozwód - szukam adwokata we Wrocławiu

Rozwód - szukam adwokata we Wrocławiu Witam, dzisiaj rano jeszcze widziałam w pracy temat w którym ktoś szukał adwokata i były opinie, a wieczorem tego tematu już nie ma. Nie wiem co się stało, (...)

Radca Prawny Wałbrzych

Radca Prawny Wałbrzych Dzień Dobry, niedawno korzystałam z usług kancelarii prawnej Lexico Legal. Chodziło o ciężką sprawę rodzinną. Szukałam porad w wielu miejscach ale Lexico Legal okazało (...)

adwokat radca prawny

adwokat radca prawny Szukam bardzo dobrego adwokata prawo karne najlepiej z okolic pow. Cieszyńskiego ale mogą być też okolice. Obecny niestety daremny. Jeżeli szukasz profesjonalnego adwokata do (...)

Radca prawny na Allegro.

Radca prawny na Allegro. Witam. Sprzedałam nie dawno na allegro, netbooka. Towar miał zostać wysłany 2 dni po odbiorze gotówki. Ponieważ ważne sprawy rodzinne zmusiły mnie to pojechania na 2 koniec (...)

Wrocław radca prawny

Wrocław radca prawny czy ktos moze polecić radce prawnegp/prawnika z Wrocławia? najchętniej kobietę Może kancelaria Klisz i Wspólnicy? Ja korzystałam z usług mec Anny Klisz, bardzo dobrze wspominam (...)

radca prawny obsługujący szpitale

radca prawny obsługujący szpitale Witam jestem pracownikiem szpitala państwowego chce przejść z umowy etatowej na kontrakt, potrzebuje namiar na dobrą kancelarię (lokalizacja nie ma znaczenia)

Radca prawny Rzeszów

Radca prawny Rzeszów zapraszam: http://www.pzp-przetargi.pl/ Z Rzeszowa polecam Panią mecenas Paulinę Stefańską z kancelarii Auxilium. JolantaWi

Prawo gospodarcze Poznań - dobry adwokat lub radca prawny

Prawo gospodarcze Poznań - dobry adwokat lub radca prawny Cześc, czy znacie kogoś dobrego od prawa gospodarczego, spółek, handlowego czy jak to się nazywa fachowo w Poznaniu. Miałem wcześniej (...)

Jednoczesne zatrudnienie radcy prawnego na etacie w urzędzie i prowadzenie kancelarii

Jednoczesne zatrudnienie radcy prawnego na etacie w urzędzie i prowadzenie kancelarii Witam, chciałabym prosić o poradę bardziej doświadczonych kolegów radców prawnych. Jestem radcą prawnym zatrudnionym (...)

Adwokat/radca prawny eksmisje śląskie

Adwokat/radca prawny eksmisje śląskie Dzień dobry. Proszę o polecenie adwokata lub radcy prawnego, który skutecznie prowadzi sprawy eksmisyjne. Prawnik, który zaciekle walczy w sądzie, nieustępliwy. (...)

Porady prawne