Praca w szczególnych warunkach w świadectwie pracy

Pytanie:

Zatrudniam pracownika w charakterze instalatora. Ma on w zaświadczeniu lekarskim wpis od lekarza: praca na wysokości do 5 metrów w okularach korekcyjnych. Niedługo kończy sie umowa o pracę i nie będę zawierał z pracownikiem następnej umowy. Czy muszę w punkcie 8 świadectwa pracy wpisać pracę w szczególnych warunkach i opisać, że pracownik pracował na wysokości do 5 metrów w okularach korekcyjnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.6.2007

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Praca w szczególnych warunkach w świadectwie pracy

Zgodnie z Załącznikiem (a ściślej mówiąc - ze znajdującym się tam pouczeniem) do Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. 1996 r.. Nr 60, poz. 282) w pkt 8 pracodawca wskazuje okres zatrudnienia pracownika przy wykonywaniu prac, o których mowa w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43, z 1985 r. Nr 7, poz. 21, z 1991 r. Nr 39, poz. 167, z 1992 r. Nr 102, poz. 520, z 1996 r. Nr 63, poz. 292, z 1997 r. Nr 61, poz. 377 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1118) - na stanowiskach ustalonych zgodnie z § 1 ust. 2 tego rozporządzenia (chodzi tu o wykazy A i B z załącznika do tegoż rozporządzenia). W punkcie 8 nie chodzi zatem o jakiekolwiek "szczególne" warunki pracy, ale wyłącznie o takie, które za "szczególne" uznał ustawodawca. Sam wpis w zaświadczeniu lekarskim, o którym mowa w pytaniu, nie daje podstaw do czynienia adnotacji w punkcie 8 świadectwa pracy - liczy się stanowisko pracy, które ma odpowiadać pozycji z wykazów załączonych do rozporządzenia Rady Ministrów.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

RODO

26.8.2019 przez: aleaug

Delegacja a choroba

5.7.2018 przez: Czdominika

Brak funduszu socjalnego

20.5.2018 przez: bieniekt