Pracodawca a organ zatrudniający

Pytanie:

Dyrektor zawiera umowy ze swoimi pracownikami na prace wykonywane poza godzinami etatowymi. Kto zwiera umowę na przeprowadzenie wykładu na kursie kwalifikacyjnym z dyrektorem jednostki budżetowej, który świadczy pracę w dni wolne - sobota, niedziela? Organem prowadzącym jest JST.

Masz inne pytanie do prawnika?

22.11.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pracodawca a organ zatrudniający

Art. 3 kodeksu pracy stanowi, że pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Każda osoba prawna jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 k.p. dla zatrudnionych przez nią pracowników, chyba że dla niektórych z nich za pracodawcę należy uznać jednostkę organizacyjną stanowiącą jakąś jej część składową. Gmina ma osobowość prawną. Jeśli gmina jest organem, który powołał daną szkołę do życia i są prowadzone dalsze zajęcia, a gmina jest jednostka prowadzącą to także gmina jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy i zatrudnia pracowników. Jeśli wyodrębniona została jednostka w postaci zakładu budżetowego, to taki zakład jest pracodawcą dla zatrudnionych tam pracowników. Inną kwestią jest zatrudnianie takiego dyrektora w zakładzie budżetowym. Wydaje się, że pracodawcą jest zakład budżetowy natomiast jednostka ST, która go prowadzi zatrudnia tylko dyrektora. Akt prawodawczy powołujący do działania dany zakład budżetowy określa kto nawiązuje z takim kierownikiem stosunek pracy w imieniu zakładu. Jeśli nie zostało określone, kto zatrudnia dyrektora powinien to zrobić organ zarządzający (wójt, burmistrz, prezydent, starosta, marszałek województwa).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: