Pracowałem we Włoszech, czy muszę tam płacić podatek od emerytury?

Pytanie:

Pracowałem we Włoszech, czy muszę tam płacić podatek od emerytury?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pracowałem we Włoszech, czy muszę tam płacić podatek od emerytury?

Zasady opodatkowania dochodów z tytułu emerytur i rent uzyskiwanych w związku z wykonywaną w przeszłości pracą najemną reguluje art. 18 umowy między Polską a Włochami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania. Zgodnie z art. 18 umowy, emerytury oraz inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu jej zatrudnienia w przeszłości będą opodatkowane tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym ich odbiorca ma stałe miejsce zamieszkania. Oznacza to, i? dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu emerytury wypłacanej z Włoch w związku z wykonywaną w przeszłości pracą najemną przez tę osobę, podlega opodatkowaniu wyłącznie w państwie gdzie ta osoba jest rezydentem, czyli w Polsce.
Porady prawne
Zasada ta dotyczy jednak wyłącznie tych dochodów, które otrzymywane są przez podatnika w związku z wykonywaną przez niego pracą najemną w przeszłości.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne