Procedura uprawomocnienia się orzeczenia

Pytanie:

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku zakończyło się. Po jakim czasie orzeczenie sądu w takiej sprawie będzie prawomocne?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.1.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Procedura uprawomocnienia się orzeczenia

Orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wydane przez sąd pierwszej instancji staje się prawomocne z chwilą, gdy upłynie termin na wniesienie apelacji od tego postanowienia. Termin na wniesienie apelacji wynosi dwa tygodnie od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem. Jeżeli strona nie złożyła wniosku o uzasadnienie w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia postanowienia, termin na wniesienie apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin żądania uzasadnienia (w razie złożenia wniosku o uzasadnienie, sąd ma tydzień czasu na jego sporządzenie). W związku z powyższym postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku uprawomocni się najwcześniej po upływie trzech tygodni od jego ogłoszenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

KRD Intrum Justitia Zapytanie.

26.6.2018 przez: EMCEOP

Komornik-prosze o informacje.

22.5.2018 przez: -

firma Kruk i Cyfra + to oszuszuści...

26.1.2018 przez: Nicole2606