Proporcjonalność wkładu do udziału w zysku

Pytanie:

Czy podział zysku w spółce komandytowo-akcyjnej musi być proporcjonalny do wniesionego kapitału, tzn. czy wspólnik, który wpłaci np. 90% kapitału może uczestniczyć w zyskach np. w 10% (chodzi mi o wniesienie takiego kapitału przez komplementariusza)?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.2.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Proporcjonalność wkładu do udziału w zysku

Komplementariusz oraz akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do spółki, chyba że statut stanowi inaczej.   Jeżeli statut nie stanowi inaczej, komplementariuszowi nie pozbawionemu prawa prowadzenia spraw spółki, który pobiera wynagrodzenie z tytułu podejmowania czynności wymienionych w art. 137 § 1 i art. 141 kodeksu spółek handlowych, nie przysługuje udział w zysku spółki w części odpowiadającej wkładowi jego pracy do spółki.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne