Prowadzenie ksiąg przez członka zarządu

Pytanie:

Sp. z o.o. nie zatrudnia na etacie nikogo. Prezes i wiceprezesi jako udziałowcy sprawują swoje funkcje bez wynagrodzenia. Jeden z wiceprezesów, z wyższym wykształceniem ekonomicznym, prowadzi księgi rachunkowe. Ze względu na skalę prowadzonej działalności nie przewiduje się zatrudniać nikogo na umowie o pracę. Czy wiceprezes może pełnić funkcję Głównego Księgowego bez jakiejkolwiek umowy? Jak to wygląda w kontekście zmienionej ustawy o rachunkowości odnośnie posiadania certyfikatu księgowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.12.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prowadzenie ksiąg przez członka zarządu

Zgodnie z art. 208 § 2 Kodeksu spółek handlowych, każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Przy tym należy zauważyć, iż do prowadzenia spraw spółki należy niewątpliwie również prowadzenie ksiąg rachunkowych spółki. Zatem każdy z członków zarządu spółki – niezależnie od tego, czy jest zatrudniony przez spółkę i czy pobiera wynagrodzenie – jest uprawniony i obowiązany do prowadzenia ksiąg spółki.

Jak stanowi znowelizowany art. 76a ust. 1 ustawy o rachunkowości, który wejdzie w życie 1 stycznia 2009 r., usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 (czynności w zakresie rachunkowości jednostki).

Porady prawne

Prowadzenie ksiąg spółki przez członka zarządu nie jest usługowym prowadzeniem ksiąg handlowych, stąd nie podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy o rachunkowości, w tym konieczności uzyskania certyfikatu księgowego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne