Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

Pytanie:

Na jakiej podstawie przedsiębiorstwa ustalają zasady na których się prywatyzują, a dokładnie komu sie należą komu nie należą akcje prywatyzowanego przesiębiorstwa?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.5.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

Zasady prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych określa ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsięborstw państwowych (Dz.U.1996 nr 118 poz. 561). Zgodnie z jej przepisami, prywatyzacja może przybrać formę bezpośredniej, która polega na rozporządzeniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego przez: 1) sprzedaż przedsiębiorstwa, 2) wniesienie przedsiębiorstwa do spółki, 3) oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania, lub też w formioe prywatyzacji pośredniej, poprzez sprzedaz akcji. W tej drugiej formie (prywatyzacja pośrednia), pracownikom przysługują nieodpłatnie akcje prywatyzowanego przedsiębiorstwa. Ustawa wprowadza limit 15% wszystkich akcji, które mogą być przekazane nieodpłatnie pracownikom przedsiębiorstwa. Akcje zbywa się nieodpłatnie w grupach wyodrębnionych ze względu na okresy zatrudnienia uprawnionych pracowników w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym i w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji tego przedsiębiorstwa państwowego. Szczegółowe zasady podziału uprawnionych pracowników na grupy i ustalenia liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz tryb nabywania akcji przez uprawnionych pracowników określa Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z 3 kwietnia 1997r. (Dz.U. 1997 nr 33 poz.200).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Państwo nie sprawdza się w roli przedsiębiorcy

Państwo nie sprawdza się w roli przedsiębiorcy

Doświadczenia Polski i innych państw pokazały, że politycy i urzędnicy nie sprawdzają się w roli przedsiębiorców. Państwowe przedsiębiorstwa osiągają słabe wyniki, ich zasoby nie są w pełni wykorzystywane. Ponadto pełnienie przez państwo jednocześnie dwóch funkcji: regulatora rynku i właściciela przedsiębiorstw prowadzi do wdrażania regulacji korzystnych dla firm państwowych (...)

Czy komercjalizacja przedsiębiorstw będzie łatwiejsza?

Czy komercjalizacja przedsiębiorstw będzie łatwiejsza?

Dostosowanie pomocy udzielanej z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców do wymogów prawa wspólnotowego to najpilniejszy problem, jaki rozwiązuje nowelizacja ustawy z 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. (...)Rozwiązanie tego problemu, wraz z innymi licznymi innowacjami, jakie przynosi ustawa z 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw (...)

Nabywanie mieszkań zakładowych

Nabywanie mieszkań zakładowych

Byli i obecni pracownicy wielu państwowych lub sprywatyzowanych firm a także ich bliscy mogą nabyć na własność zajmowane przez siebie mieszkania zakładowe. Dotyczy to również lokali leśnych, kolejowych, wojskowych i policyjnych. Kto, co, kiedy i za ile może kupić określa kilka aktów prawnych, z których najważniejszym jest ustawa o zasadach zbywania mieszkań będących własnością (...)

Czy możesz wykupić mieszkanie od swojego zakładu?

Czy możesz wykupić mieszkanie od swojego zakładu?

Po zmianie systemu pojawił się problem – większość mieszkań zakładowych przejęły - na podstawie ustawy z 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe - gminy do swojego zasobu, co w konsekwencji stanowiło przyczynek do sporu o mieszkania zakładowe. Dotychczasowi użytkownicy takich mieszkań chcieli je wykupić na (...)

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

Przedsiębiorca przesyłowy, który zawarł z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe umowę o ustanowienie służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa, znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nie musiał płacić podatku od nieruchomości od tych gruntów - wskazał NSA. ##baner## Uchwała NSA 9 grudnia 2019 r. Naczelny Sąd (...)

Agencja Nieruchomości Rolnych na półmetku – uwarunkowania dalszej prywatyzacji

Agencja Nieruchomości Rolnych na półmetku – uwarunkowania dalszej prywatyzacji

  W ubiegłym roku poziom trwałego rozdysponowania nieruchomości (sprzedaż i inne formy rozdysponowania związane z przeniesieniem prawa własności) przejętych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przekroczył połowę. Według stanu na 31 grudnia 2007 r. Agencja Nieruchomości Rolnych, z przejętych 4 723,1 tys. ha, sprzedała 1 798 tys. ha, nieodpłatnie przekazała (głównie (...)

Współczesna prywatyzacja władzy

Współczesna prywatyzacja władzy

Już ponad połowa Polaków uważa, że to przede wszystkim koneksje gwarantują zawodowy sukces. Upychanie krewnych i znajomych stało się powszechne i wszechobecne. Jest jak nowotwór toczący życie społeczne, odporny na wszelkie terapie i groźniejszy, być może, niż korupcja.(...)Przykład idzie z góry. Kolejne ekipy partyjne kolonizują państwo umieszczając krewnych i znajomych w radach (...)

Prywatyzacja spółek węglowych

Prywatyzacja spółek węglowych

Zapowiadana od jakiegoś czasu prywatyzacja górnictwa pozostaje tylko papierową deklaracją. Obecny rząd podobnie zresztą jak poprzednicy z SLD w rzeczywistości nie robi nic, by wprowadzić którąś ze spółek węglowych na giełdę. Jeszcze w czerwcu pod obrady Rady Ministrów ma trafić nowa strategia dla górnictwa węgla kamiennego na lata 2007-13. Dokument rodził się w bólach, bo o (...)

Prywatyzacja niekorzystna dla zdrowia mężczyzn

Prywatyzacja niekorzystna dla zdrowia mężczyzn

Gwałtowna prywatyzacja, jaka nastąpiła po rozpadzie Związku Radzieckiego na początku lat 90., pociągnęła za sobą wzrost bezrobocia i łączy się też ze wzrostem umieralności mężczyzn - wynika z badań opublikowanych w piśmie medycznym "The Lancet". Autorzy badań analizowali wskaźnik umieralności mężczyzn w wieku produkcyjnym (15-59 lat) w pokomunistycznych krajach Europy (...)

Ustawa o komercjalizacji Poczty Polskiej

Ustawa o komercjalizacji Poczty Polskiej

Czemu ma służyć komercjalizacja Poczty Polskiej?10 listopada 2008 r. wchodzi w zasadzie w życie ustawa o komercjalizacji Poczty Polskiej. Celem komercjalizacji Poczty Polskiej, czyli przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstwa państwowego w formę jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa, jest umożliwienie temu podmiotowi gospodarczemu funkcjonowania na rynku w takiej samej (...)

Szpitale nie kuszą inwestorów

Szpitale nie kuszą inwestorów

Powszechna komercjalizacja to pseudoreforma. Nie wywoła boomu wśród inwestorów, którym najbardziej przeszkadza monopol NFZ.(...) Nikt nie zainwestuje w 30-40-letni szpital, którego dostosowanie do nowoczesnych standardów będzie kosztowało krocie, o ile w ogóle da się go przebudować, nie wyburzając do fundamentów. Zazwyczaj taniej i lepiej jest (...)

Karkołomne zadanie sprywatyzowania Poczty

Karkołomne zadanie sprywatyzowania Poczty

Musimy uczynić z Poczty Polskiej dynamiczne przedsiębiorstwo — mówi wiceminister infrastruktury. Karkołomne zadanie. Komercjalizacja za gwarancje posad — tego bowiem chcą związki. (...) Poczta Polska to największy pracodawca w Polsce — zatrudnia około 100 tys. osób. Próba komercjalizacji i prywatyzacji oznacza, że w tle są zwolnienia. Wiceminister unika odpowiedzi na (...)

Polski Ład - ulgi na innowacje i rozszerzenie rynków zbytu

Polski Ład - ulgi na innowacje i rozszerzenie rynków zbytu

Polski Ład wprowadzi ulgi dla firm, które inwestują w swój rozwój. Przeczytaj, jakie ulgi będą wspierać innowacje w przedsiębiorstwach od 2022 roku, a z których możesz skorzystać, jeśli szukasz nowych rynków dla swoich produktów. ##baner## Ulga na prototyp Ulga na prototyp dotyczy produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Wspiera (...)

Zakaz reklamy alkoholu w świetle Konstytucji i prawa europejskiego

Zakaz reklamy alkoholu w świetle Konstytucji i prawa europejskiego

  Polskie zakazy reklamy i promocji alkoholu nie należą do najbardziej rygorystycznych w Europie. Sprawdźmy więc, na ile ustawodawca - w zgodnie z Konstytucją RP i prawem wspólnotowym - może te ograniczenia zwiększać. Wolność gospodarcza w Konstytucji Wolność gospodarcza jest konstytucyjną zasadą ustrojową (umieszczona w rozdziale pierwszym Konstytucji (art. 20). Przepis (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Kwalifikacje członków rady nadzorczej

Kwalifikacje członków rady nadzorczej

W statucie firmy w której większościowy pakiet udziałów posiada "prywatny" inwestor, zapisano, że kandydatem na członka Rady Nadzorczej wybieranym przez pracowników może być wyłącznie pracownik, (...)

Akcje pracownicze a majątek wspólny

Akcje pracownicze a majątek wspólny

Od trzech lat jestem po rozwodzie /bez orzekania o winie/ z b. żoną. Początkowo majątkiem wspólnym podzieliliśmy się sami w ten sposób, że ja zostawiłem jej mieszkanie własnościowe z wyposażeniem (...)

Oświadczenia majątkowe urzędników

Oświadczenia majątkowe urzędników

Czy urzędnicy szczebla podstawowego w ministerstwie są zobowiązani do składania deklaracji majątkowych? Jaki akt prawny omawia składanie deklaracji przez urzędników państwowych? Kwestie składania (...)

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych?

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych?

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów Traktatu ustanawiającego (...)

Zgoda na rozporządzenie środkami trwałymi PKP

Zgoda na rozporządzenie środkami trwałymi PKP

Kiedy jest potrzebna zgoda Ministra właściwego do spraw Transportu? Gdy cena wywoławcza w przetargu nieograniczonym, pisemnym, ofertowym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przekroczy (...)

Uprawnienia rady nadzorczej

Uprawnienia rady nadzorczej

Czy zarząd spółki z o.o. zobowiązany jest na wniosek Rady Nadzorczej (nie uzasadniony względami gospodarczymi czy prawnymi, spółka nie prowadzi w postępowaniu sądowym ani przedprocesowym żadnej (...)

FORUM PRAWNE

mieszkanie po policji

mieszkanie po policji A co jeżeli lokal /budynek mieszkalny/ decyzją Wojewody w 1992 został przekazany nieodpłatnie z zasobów Skarbu Państwa dla Miasta , obecnie administrowany przez MPGKN do którego (...)

straciłem prace,nie płaca alimentow,jaka jest procedura komornika ??

straciłem prace,nie płaca alimentow,jaka jest procedura komornika ?? Mam samochod ,,boje sie zeby komornik mi go nie zabrał..czy moze tak od razu??czy kwota zadłuzenia musi byc wieksza?? ssamochod (...)

członkostwo w radzie nadzorczej

członkostwo w radzie nadzorczej Mam być członkiem rady nadzorczej, wytypowane zostały 4 osoby miejsc jest dwa. Zajałem 2 miejsce w głosowaniu. Teraz jednak zaproponowano drugie głosowanie na drugie (...)

Problem z przydziałem mieszkania w dyspozycji policji

Problem z przydziałem mieszkania w dyspozycji policji Mam problem, mieszkam wraz z mężem w mieszkaniu gminnym, które jest w dyspozycji Komendy Miejskiej Policji, nie mam na niego przydziału, przydział (...)

Policyjne mieszkanie - mam problem z wykupem -WAŻNE!

Policyjne mieszkanie - mam problem z wykupem -WAŻNE! Uprzedzam, sprawa jest dość skomplikowana (a może mi się tak wydaje). Problem polega na tym, że chciałabym wykupić mieszkanie w którym zamieszkuję. (...)

Prywatyzacja szpitali Ewy Kopacz nie powiodła się!!

Prywatyzacja szpitali Ewy Kopacz nie powiodła się!! Ostatnio NIK przeprowadził kontrole części ze 106 sprywatyzonwaych i oddłużonych szpitali które w planie Ewy Kopacz miały zacząć odrabiać (...)

Porady prawne