Przedawnienie składek ZUS

Pytanie:

Czy zobowiązania wobec ZUS ulegają przedawnieniu? Jeżeli tak to w jaklim okresie? Chodzi o zaległosci z tytułu składek.

Masz inne pytanie do prawnika?

23.1.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie składek ZUS

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat. Jednakże bieg przedawnienia przerywa odroczenie terminu opłacenia należności z tytułu składek, rozłożenie spłaty tych należności na raty i każda inna czynność zmierzająca do ściągnięcia tych należności, jeżeli o czynności tej został zawiadomiony dłużnik. W przypadku należności, których bieg przedawnienia uległ przerwaniu, przedawniają się one po upływie 10 lat licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Należy także zauważyć, że pomimo śmierci zobowiązanego do uiszczenia składki, obowiązek jej uiszczenia nie wygasa, tylko przechodzi na spadkobiercę. W tym przypadku, bieg przedawnienia terminów ulega zawieszeniu od dnia śmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne