Przedawnienie w prawie przewozowym

Pytanie:

Kiedyś zapytałem, czy prawdą jest, że wysłanie pocztą poleconą wezwania do zapłaty tuż przed upływem terminu przedawnienia (np. na dwa dni przed upływem) przedłuża bieg przedawnienia jeszcze o 3 miesiące. Dostałem odpowiedź, że nie. Tymczasem pewna osoba z branży spedycyjnej twierdzi, że wysłanie wezwania do zapłaty przedłuża termin przedawnienia o 3 miesiące na podstawie prawa przewozowego (usługi transportowe i spedycyjne). Czyżby naprawdę istniał ten wyjątek?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie w prawie przewozowym

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym na podstawie ustawy Prawo przewozowe lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji, przewoźnikowi zaś - po bezskutecznym wezwaniu zobowiązanego do zapłaty. Reklamacje lub wezwanie do zapłaty uważa się za bezskuteczne, jeżeli dłużnik nie zapłacił dochodzonych należności w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia reklamacji lub wezwania do zapłaty. Bieg przedawnienia zawiesza się, (a nie przerywa) na okres od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację lub wezwania do zapłaty i zwrócenia załączonych dokumentów, najwyżej jednak na okres przewidziany do załatwienia reklamacji lub wezwania do zapłaty.  Zawieszenie biegu przedawnienia jest podyktowane tym, iż warunkiem dochodzenia roszczenia przed sądem jest przeprowadzenie wcześniej postępowania reklamacyjnego.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne