Przedawnienie zasiłku chorobowego

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą. Znalazłem stare zwolnienie lekarskie ze stycznia 2007 r. ZUS nie wypłacił mi za nie zasiłku. Dopiero teraz otrzymałem decyzję odmawiającą zasiłku w wyniku mojego zapytania do ZUS-u dlaczego nie dostałem zasiłku. Czy jeżeli odwołam się do Sądu od decyzji ZUS w terminie 14 dni od jej otrzymania to czy ZUS może przed Sądem powołać się skutecznie na przedawnienie albo jeżeli uda się wygrać sprawę przed Sądem to czy mimo to ZUS może odmówić wypłaty z powodu przedawnienia?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.2.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie zasiłku chorobowego

 

Zgodnie z art. 67. ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U.2005.31.267) roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego, wyrównawczego, macierzyńskiego oraz opiekuńczego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. Jeżeli niezgłoszenie roszczenia o wypłatę zasiłku nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia. Wobec tego, roszczenie o wypłatę zasiłku przedawniło się, co może podnieść skutecznie ZUS w postępowaniu przed sądem.

Porady prawne

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne