Przejęcie lokalu kwaterunkowego

Pytanie:

Wraz z żoną jestem głównym najemcą mieszkania kwaterunkowego. Czy jest możliwe uczynienie dorosłego syna zameldowanego razem z nami głównym najemcą tego mieszkania? Z żoną chcemy przeprowadzić się do odziedziczonego po ojcu mieszkania (własność hipoteczna); syn przebywa czasowo za granicą na stypendium (wraca przed październikiem).

Masz inne pytanie do prawnika?

27.3.2002

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przejęcie lokalu kwaterunkowego

Zakładamy, że pod pojęciem mieszkania kwaterunkowego kryje się mieszkanie komunalne (należące do gminy), a nie np. mieszkanie wojskowe. Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i kryteria jakimi kierują się organa gminy przy zawieraniu umów najmu lokali określane są przez rady gmin. Zgodnie z ustawą o najmie lokali gmina może wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi, który uzyskał tytuł prawny do zajmowania innego lokalu w tej samej lub pobliskiej miejscowości. Może to nastąpić 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. To sformułowanie ustawowe w powiązaniu z sytuacją mieszkaniową daje podstawy przypuszczać, iż większość gmin określając grupę osób oczekujących na lokale komunalne wyklucza z tego kręgu osoby mające tytuł prawny do innych lokali. Należy to sprawdzić w gminie, w której leży wspomniany lokal komunalny. W związku z tym jeżeli ma się już inne mieszkanie to można narazić się na wypowiedzenie stosunku najmu przez gminę. Nie ma możliwość przeniesienia prawa bezpośrednio na syna, niejako "za plecami" gminy. Musi to nastąpić na zasadzie porozumienia z gminą. W tej bowiem sytuacji gmina zawrze umowę z synem, a musi rozwiązać z Państwem.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: