Przekroczenie norm czasu pracy

Pytanie:

Czy równoważnym czasie pracy przekroczenie którejś z norm (dobowej ilości godzin, czasu od zakończenia do rozpoczęcia pracy w dniu następnym, itp.) powoduje konsekwencje w postaci konieczności zapłaty za nadgodziny, czy również może powodować konsekwencje dla pracodawcy typu mandat albo grzywna (na wniosek inspekcji pracy)?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przekroczenie norm czasu pracy

Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy, może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 3 miesięcy. Przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych okres rozliczeniowy, może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 4 miesięcy. Przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 16 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Do pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, a także pracowników zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 24 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.

Porady prawne

Wykonywanie dopiero pracy ponad te normy jest świadczeniem pracy w godzinach nadliczbowych. Ustawodawca pozwala przedłużać dobowy wymiar pracy a nie tygodniowy w danym okresie rozliczeniowym. Zatem w przyjętym okresie rozliczeniowym przeciętna tygodniowa norma czasu pracy nie może przekraczać czterdziestu godzin. Zgodnie z art. 281 kodeksu pracy kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu między innymi narusza przepisy o czasie pracy popełnia wykroczenie, za które grozi kara grzywny.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne