Przekształcenie ziemi rolnej na budowlaną

Pytanie:

Jak przekształcić ziemię rolną na budowlaną w sytuacji, gdy na danym terenie jest obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego zakładający zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Właściciel na dzień dzisiejszy nie chce się budować - chodzi o samo przekształcenie. Jakie formalności i gdzie należy załatwić, aby uzyskać status działki budowlanej?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.7.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przekształcenie ziemi rolnej na budowlaną

Istnienie planu miejscowego, zgodnie z którym grunty rolne mają zostać przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, jest pierwszym krokiem, który prowadzi do przekształcenia gruntu rolnego na nierolny. Samo przeznaczenie tych działek w planie miejscowym pod zabudowę, nie jest jednoznaczne z przekształceniem gruntu rolnego w nierolny i tym samym nie stanowi podstawy do zmiany wpisu w rejestrze, co do ich charakteru. Kolejnym krokiem jest wyłączenie działki z produkcji rolnej. Decyzja o wyłączeniu z produkcji rolnej jest niezbędna, gdy sprawa dotyczy użytków rolnych klas I, II, III, IIIa, IIIb wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego. Na cele nierolne przeznaczane są grunty klas IV-VI złożone z gleb pochodzenia mineralnego i one nie wymagają uzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej. Wyłączeniu podlegają tylko te części działki, które są faktycznie przeznaczone pod zabudowę: domem, garażem, tarasem, oczkiem wodnym. Właściciel gruntu musi wystąpić z wnioskiem o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej do starosty. Jeżeli właściciel ma zamiar wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, należy pamiętać, iż decyzja o wyłączeniu musi być wydana przed uzyskaniem tego pozwolenia. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by wnioskować o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, gdy nie planuje się budowy domu. Problem tkwi jednak w tym, iż wniosek o to należy uzasadnić. Jeżeli właściciel uzyskał zezwolenie na wyłączenie gruntów, ma obowiązek zapłacić za wyłączenie ich z produkcji rolnej oraz uiszczać opłaty roczne. Jednakże nie ma obowiązku uiszczania opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej na cele budownictwa mieszkalnego:

  1. do 0,5 ha w przypadku budynku jednorodzinnego,

  2. do 0,02 ha na każdy lokal mieszkalny w przypadku budynku wielorodzinnego.

Właściciel, który w okresie 2 lat zrezygnuje w całości lub w części z uzyskanego prawa do wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej, otrzymuje zwrot należności, jaką uiścił, odpowiednio do powierzchni gruntów niewyłączonych z produkcji. Zwrot uiszczonej należności następuje w terminie do trzech miesięcy od dnia zgłoszenia rezygnacji. W razie zbycia gruntów wyłączonych z produkcji, obowiązek uiszczania opłat rocznych przechodzi na nabywcę. Zbywający jest obowiązany uprzedzić o tym nabywcę.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Pozbawienie dachu nad głową.

3.7.2018 przez: 1996ola

mandat za brak biletu w tramwaju

16.4.2018 przez: gregory3335