Przywrócenie terminu w postępowaniu karnym

Pytanie:

W marcu otrzymałam postanowienie o wszczęciu postępowania z art. 160 kodeksu karnego i 190 kodeksu karnego przeciwko pani X. Czekając na dalszy rozwój sprawy w połowie marca zadzwoniłam do prokuratora z zapytaniem, w jakim okresie czasu dojdzie do następnego etapu postępowania. Prokurator odpowiedział, że około 3 miesiące. Na początku maja z ważnych powodów musiałam wyjechać za granice, na dowód posiadam oficjalny adres zameldowania w Holandii. Dziś zadzwoniłam do prokuratury ponownie z zapytaniem, na jakim etapie jest moja sprawa i kiedy powinnam przyjechać do Polski. Prokurator odpowiedział, że termin odbioru awizo minął i że nieodebrane awizo uznane jest za doręczone; oznajmił również, że zostało wysłane pismo w sprawie umorzenia postępowania. Awizo zostało wysłane na mój adres w Polsce, ale nie mogłam go odebrać, ponieważ nie było mnie w kraju. W jaki sposób mogę przywrócić termin mojej sprawie (wniosek o przywrócenie terminu?) Do kogo mam kierować swoje pismo?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.7.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przywrócenie terminu w postępowaniu karnym

W postępowaniu karnym istnieje możliwość przywrócenia terminu do dokonania czynności procesowej. Stanowi o tym art. 126 kodeksu postępowania karnego. Jeżeli niedotrzymanie terminu zawitego nastąpiło z przyczyn niezależnych od strony, może ona w terminie 7 dni od daty ustania przeszkody zgłosić wniosek o przywrócenie terminu, dopełniając jednocześnie czynności, która miała być w wykonana. Strona musi wykazać, iż niedotrzymanie terminu było niezależne od strony. Wniosek o przywrócenie terminu powinien odpowiadać wymogom pisma procesowego.

W kwestii przywrócenia terminu orzeka postanowieniem organ, przed którym należało dokonać danej czynności. Na odmowę przywrócenia terminu przysługuje zażalenie.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne