Rabat nagrodą w konkursie

Pytanie:

Klient (osoba indywidualna) w określonych okolicznościach (spełnił jakiś warunek, np. wymyślił hasło reklamowe) w nagrodę otrzymuje rabat na zakupy, których dokona w najbliższej przyszłości. Czy w takiej sytuacji przyznanie klientowi rabatu na zakupy jest nagrodą, która podlega jakimkolwiek regulacjom (np. opodatkowanie nagrody podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ustawa o grach losowych, podatkowy obowiązek ewidencji udzielonych rabatów itd.)?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.8.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rabat nagrodą w konkursie

W celu ustalenia obowiązków ciążących na stronach danego zdarzenia, w tym zasady opodatkowania, należy przede wszystkim określić charakter przeprowadzanej akcji promocyjnej. Jeżeli składają się na nią wyłącznie elementy konkursowe (o wygranej decyduje wymyślenie najlepszego hasła reklamowego), brak natomiast elementów losowych (zwycięzca nie zostaje wyłoniony w drodze losowania), nie ma wątpliwości, że mamy tu do czynienia ze zwykłym konkursem, a nie z grą losową, której sformalizowane zasady przeprowadzenia są uregulowane w ustawie z 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.

Oczywiście organizator konkursu może w różny sposób ukształtować pulę nagród. Nagrodą może być również udzielenie rabatu na zakupy. W takiej sytuacji nagroda w konkursie będzie miała charakter pieniężny i będzie miała wartość równą udzielonemu rabatowi.

Porady prawne

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), m.in. wygrane w konkursach, co do zasady, podlegają opodatkowaniu w formie ryczałtu w wysokości 10% wartości wygranej lub nagrody. Obowiązek jego poboru spoczywa na organizatorze (art. 41 ust. 7 ustawy o PIT), który jako płatnik jest zobowiązany przekazać go w terminie do dwudziestego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym go pobrał. W tym samym czasie musi przekazać do urzędu zbiorczą deklarację PIT-8A, w której poinformuje o wartości przekazanych w danym miesiącu nagród i wysokości pobranego podatku.

Należy zauważyć, iż występują zwolnienia z opodatkowania nagród uzyskanych w różnego rodzaju akcjach promocyjnych. Art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT zwalnia z opodatkowania podatkiem dochodowym nagrody wygrane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagrody związane ze sprzedażą premiową. Aby jednak zastosować to zwolnienie, jednorazowa wartość nagrody (np. udzielonego rabatu) nie może przekroczyć 760 zł. Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, wolna od opodatkowania jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 100 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Uwaga konkurs

Uwaga konkurs "Policjant, który mi pomógł"

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia ogłasza konkurs pod nazwą "Policjant, który mi pomógł". Idea przedsięwzięcia ma na celu promowanie postaw i umiejętności policjantów służących (...)

Jedność w różnorodności

Jedność w różnorodności

Blisko pół tysiąca uczniów z całej Polski wzięło udział w konkursie „Europa wielu kultur". 20 grudnia br. podczas uroczystej gali wręczono nagrody finalistom oraz ogłoszono, kto zajął pierwsze miejsce i pojedzie na wycieczkę do Brukseli.To już druga edycja organizowanego przez (...)

Konkurs na twórcze prace projektowe - podstawowe regulacje (stan prawny do 1 marca 2004r.)

Konkurs na twórcze prace projektowe - podstawowe regulacje (stan prawny do 1 marca 2004r.)

Co to są twórcze prace projektowe?Twórcze prace projektowe w rozumieniu ustawy to mające cechy utworu (w rozumieniu prawa autorskiego) urbanistyczne, architektoniczne oraz konstrukcyjno-budowane prace projektowe. Natomiast określony rezultat pracy projektowej posiada cechy utworu, jeżeli (...)

Konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji polskiej gospodarki

Konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji polskiej gospodarki

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, działając we współpracy z partnerami merytorycznymi: Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Nauk Ekonomicznych (...)

10 działań antykryzysowych dla firm

10 działań antykryzysowych dla firm

Tarcza dla Rozwoju pomoże firmom dotkniętym skutkami epidemii Rząd chce kontynuować pomoc dla przedsiębiorców, którzy są dotknięci kryzysem wywołanym przez COVID-19. Tak, jak na wiosnę, celem jest ratowanie firm i ochrona Polaków przed bezrobociem. Wsparcie polegać będzie (...)

Pilotaż centrów usług społecznych

Pilotaż centrów usług społecznych

Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (CUS), która wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku, pozwala na stworzenie miejsca, którego zadaniem będzie koordynacja i integracja usług społecznych na poziomie lokalnym. Ruszył konkurs na pilotaż (...)

Harmonogram konkursów w POIR

Harmonogram konkursów w POIR

W przyszłym roku z programu Inteligentny Rozwój (POIR) w co najmniej 13 nowych konkursach czeka na przedsiębiorców i jednostki naukowe minimum 3 miliardy złotych dotacji. Poza tym uruchomione zostaną 3 konkursy ogłoszone w IV kwartale 2019 roku. Jednocześnie kontynuowanych będzie (...)

Gotowa konstytucja dla nauki

Gotowa konstytucja dla nauki

Tzw. ustawa 2.0 wprowadza reformę szkolnictwa wyższego. To m.in. zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji uczelni oraz zasad finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wejście w życie ustawy ma podnieść jakość i przydatność kształcenia na studiach wyższych. Konstytucja (...)

Wygrane nagrody a podatek dochodowy

Wygrane nagrody a podatek dochodowy

Jakie przychody są odpodatkowane? Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji (...)

Konkurs: Praktyki przyjazne pracownikom 50plus

Konkurs: Praktyki przyjazne pracownikom 50plus

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza pierwszy ogólnopolski konkurs „Praktyki przyjazne pracownikom 50 ". Jego celem jest promocja dobrych praktyk zarządzania wiekiem wśród polskich firm i instytucji rynku pracy. W Kapitule Konkursu zasiądzie między innymi ekonomista Profesor (...)

Konkurs na logo Certyfikatu UKE

Konkurs na logo Certyfikatu UKE

Prezes UKE we współpracy z Sieciaki.pl oraz Fundacją Kidprotect.pl ogłasza konkurs dla najmłodszych użytkowników usług telekomunikacyjnych na stworzenie znaków graficznych dla certyfikatów bezpiecznych usług w sieci. W związku z tym pragniemy zaprosić najmłodszych (...)

Sztuczna inteligencja pomoże wyszukiwać klauzule niedozwolone

Sztuczna inteligencja pomoże wyszukiwać klauzule niedozwolone

UOKiK ogłosił konkurs na zaprojektowanie narzędzia informatycznego, którego zadaniem będzie wspomaganie pracowników w analizie wzorców umów stosowanych przez przedsiębiorców pod kątem klauzul niedozwolonych. - "Narzędzie oparte o sztuczną inteligencję pozwoli (...)

Dostępność Plus dla przedsiębiorców

Dostępność Plus dla przedsiębiorców

Ruszyły kolejne konkursy na rzecz dostępności. Czas na przedsiębiorców  Tym razem 200 mln złotych w ramach Programu Dostępność Plus trafi do przedsiębiorców na innowacje służące seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. - "Dostępność kojarzy się przede wszystkim (...)

Konstytucja dla Nauki przyjęta przez Sejm!

Konstytucja dla Nauki przyjęta przez Sejm!

Sejm uchwalił nowe Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z przepisami wprowadzającymi tę reformę Tzw. ustawa 2.0 wprowadza zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji uczelni oraz zasad finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wejście w życie ustawy ma podnieść jakość (...)

Państwowy zasób kadrowy

Państwowy zasób kadrowy

27 października 2006 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych. Na jej podstawie, w celu zapewnienia zawodowego, bezstronnego i rzetelnego wykonywania zadań na wysokich stanowiskach państwowych tworzy się państwowy zasób (...)

Konkurs na aplikanta radcowskiego omawiany w Sejmie

Konkurs na aplikanta radcowskiego omawiany w Sejmie

W Sejmie znalazł się właśnie projekt zmian ustawy o radcach prawnych. A wszystko to za sprawą orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2004 r., które spowodowało konieczność nowelizacji ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w zakresie dotyczącym naboru na aplikację (...)

Konkurs na twórcze prace projektowe - przebieg procedury konkursowej (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Konkurs na twórcze prace projektowe - przebieg procedury konkursowej (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Co określają warunki konkursu? „Warunki konkursu” to specjalny dokument będący odpowiednikiem specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniach przetargowych. Warunki konkursu określają przedmiot konkursu oraz szczegółowe wymogi procedury konkursowej. Postanowienia warunków (...)

Działalność pożytku publicznego - kto i jak może ją prowadzić w świetle nowej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Działalność pożytku publicznego - kto i jak może ją prowadzić w świetle nowej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zmienia model współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a organami administracji publicznej, wprowadzając obowiązek współdziałania tych organów z oraganizacjami pozarządowymi. (...)

Konkurs dla Hubów innowacji Cyfrowych

Konkurs dla Hubów innowacji Cyfrowych

MPiT ogłosiło konkurs dla Hubów innowacji Cyfrowych w ramach programu „Przemysł 4.0” Wsparcie polskich przedsiębiorców w pełnym wykorzystaniu potencjału najnowocześniejszych technologii cyfrowych – to główny cel nowego konkursu MPiT. Nabór wniosków (...)

Konkurs dla młodzieży UE

Konkurs dla młodzieży UE "Dzieci mają prawo do ochrony"

Komisja Europejska ogłasza konkurs plastyczny „Dzieci mają prawo do ochrony". Młodzież w wieku 10-18 lat ma za zadanie przygotować plakat, ilustrujący ich prawo do ochrony i opieki w UE. Do wygrania są dwie nagrody: na etapie krajowym i europejskim. Sześć najlepszych drużyn z całej (...)

Konkurs na twórcze prace projektowe - podstawowe regulacje (stan prawny do 1 marca 2004r.)

Konkurs na twórcze prace projektowe - podstawowe regulacje (stan prawny do 1 marca 2004r.)

Co to są twórcze prace projektowe?Twórcze prace projektowe w rozumieniu ustawy to mające cechy utworu (w rozumieniu prawa autorskiego) urbanistyczne, architektoniczne oraz konstrukcyjno-budowane prace projektowe. Natomiast określony rezultat pracy projektowej posiada cechy utworu, jeżeli (...)

Konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji polskiej gospodarki

Konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji polskiej gospodarki

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, działając we współpracy z partnerami merytorycznymi: Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Nauk Ekonomicznych (...)

10 działań antykryzysowych dla firm

10 działań antykryzysowych dla firm

Tarcza dla Rozwoju pomoże firmom dotkniętym skutkami epidemii Rząd chce kontynuować pomoc dla przedsiębiorców, którzy są dotknięci kryzysem wywołanym przez COVID-19. Tak, jak na wiosnę, celem jest ratowanie firm i ochrona Polaków przed bezrobociem. Wsparcie polegać będzie (...)

Pilotaż centrów usług społecznych

Pilotaż centrów usług społecznych

Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (CUS), która wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku, pozwala na stworzenie miejsca, którego zadaniem będzie koordynacja i integracja usług społecznych na poziomie lokalnym. Ruszył konkurs na pilotaż (...)

Harmonogram konkursów w POIR

Harmonogram konkursów w POIR

W przyszłym roku z programu Inteligentny Rozwój (POIR) w co najmniej 13 nowych konkursach czeka na przedsiębiorców i jednostki naukowe minimum 3 miliardy złotych dotacji. Poza tym uruchomione zostaną 3 konkursy ogłoszone w IV kwartale 2019 roku. Jednocześnie kontynuowanych będzie (...)

Gotowa konstytucja dla nauki

Gotowa konstytucja dla nauki

Tzw. ustawa 2.0 wprowadza reformę szkolnictwa wyższego. To m.in. zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji uczelni oraz zasad finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wejście w życie ustawy ma podnieść jakość i przydatność kształcenia na studiach wyższych. Konstytucja (...)

Wygrane nagrody a podatek dochodowy

Wygrane nagrody a podatek dochodowy

Jakie przychody są odpodatkowane? Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji (...)

Konkurs: Praktyki przyjazne pracownikom 50plus

Konkurs: Praktyki przyjazne pracownikom 50plus

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza pierwszy ogólnopolski konkurs „Praktyki przyjazne pracownikom 50 ". Jego celem jest promocja dobrych praktyk zarządzania wiekiem wśród polskich firm i instytucji rynku pracy. W Kapitule Konkursu zasiądzie między innymi ekonomista Profesor (...)

Konkurs na logo Certyfikatu UKE

Konkurs na logo Certyfikatu UKE

Prezes UKE we współpracy z Sieciaki.pl oraz Fundacją Kidprotect.pl ogłasza konkurs dla najmłodszych użytkowników usług telekomunikacyjnych na stworzenie znaków graficznych dla certyfikatów bezpiecznych usług w sieci. W związku z tym pragniemy zaprosić najmłodszych (...)

Sztuczna inteligencja pomoże wyszukiwać klauzule niedozwolone

Sztuczna inteligencja pomoże wyszukiwać klauzule niedozwolone

UOKiK ogłosił konkurs na zaprojektowanie narzędzia informatycznego, którego zadaniem będzie wspomaganie pracowników w analizie wzorców umów stosowanych przez przedsiębiorców pod kątem klauzul niedozwolonych. - "Narzędzie oparte o sztuczną inteligencję pozwoli (...)

Dostępność Plus dla przedsiębiorców

Dostępność Plus dla przedsiębiorców

Ruszyły kolejne konkursy na rzecz dostępności. Czas na przedsiębiorców  Tym razem 200 mln złotych w ramach Programu Dostępność Plus trafi do przedsiębiorców na innowacje służące seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. - "Dostępność kojarzy się przede wszystkim (...)

Konstytucja dla Nauki przyjęta przez Sejm!

Konstytucja dla Nauki przyjęta przez Sejm!

Sejm uchwalił nowe Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z przepisami wprowadzającymi tę reformę Tzw. ustawa 2.0 wprowadza zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji uczelni oraz zasad finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wejście w życie ustawy ma podnieść jakość (...)

Państwowy zasób kadrowy

Państwowy zasób kadrowy

27 października 2006 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych. Na jej podstawie, w celu zapewnienia zawodowego, bezstronnego i rzetelnego wykonywania zadań na wysokich stanowiskach państwowych tworzy się państwowy zasób (...)

Konkurs na aplikanta radcowskiego omawiany w Sejmie

Konkurs na aplikanta radcowskiego omawiany w Sejmie

W Sejmie znalazł się właśnie projekt zmian ustawy o radcach prawnych. A wszystko to za sprawą orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2004 r., które spowodowało konieczność nowelizacji ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w zakresie dotyczącym naboru na aplikację (...)

Konkurs na twórcze prace projektowe - przebieg procedury konkursowej (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Konkurs na twórcze prace projektowe - przebieg procedury konkursowej (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Co określają warunki konkursu? „Warunki konkursu” to specjalny dokument będący odpowiednikiem specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniach przetargowych. Warunki konkursu określają przedmiot konkursu oraz szczegółowe wymogi procedury konkursowej. Postanowienia warunków (...)

Działalność pożytku publicznego - kto i jak może ją prowadzić w świetle nowej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Działalność pożytku publicznego - kto i jak może ją prowadzić w świetle nowej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zmienia model współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a organami administracji publicznej, wprowadzając obowiązek współdziałania tych organów z oraganizacjami pozarządowymi. (...)

Konkurs dla Hubów innowacji Cyfrowych

Konkurs dla Hubów innowacji Cyfrowych

MPiT ogłosiło konkurs dla Hubów innowacji Cyfrowych w ramach programu „Przemysł 4.0” Wsparcie polskich przedsiębiorców w pełnym wykorzystaniu potencjału najnowocześniejszych technologii cyfrowych – to główny cel nowego konkursu MPiT. Nabór wniosków (...)

Konkurs dla młodzieży UE

Konkurs dla młodzieży UE "Dzieci mają prawo do ochrony"

Komisja Europejska ogłasza konkurs plastyczny „Dzieci mają prawo do ochrony". Młodzież w wieku 10-18 lat ma za zadanie przygotować plakat, ilustrujący ich prawo do ochrony i opieki w UE. Do wygrania są dwie nagrody: na etapie krajowym i europejskim. Sześć najlepszych drużyn z całej (...)

Konkurs „Powrót osób bezdomnych do społeczności

Konkurs „Powrót osób bezdomnych do społeczności" Edycja 2008

Konkurs „Powrót osób bezdomnych do społeczności"  Edycja 2008 Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza w ramach realizacji zadań TORU Nr 2 „Centralny" programu resortowego „Powrót osób bezdomnych do społeczności". To konkurs (...)

Konkurs „Powrót osób bezdomnych do społeczności

Konkurs „Powrót osób bezdomnych do społeczności" Edycja 2008

Konkurs „Powrót osób bezdomnych do społeczności"  Edycja 2008 Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza w ramach realizacji zadań TORU Nr 2 „Centralny" programu resortowego „Powrót osób bezdomnych do społeczności", konkurs dla (...)

2 mln zł dla firm na zwiększenie poziomu cyfryzacji

2 mln zł dla firm na zwiększenie poziomu cyfryzacji

Od dziś do 30 czerwca firmy z sektora MŚP mogą składać wnioski w konkursie „100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie”. Jest o co walczyć – do zdobycia 100 nagród finansowych w wysokości 20 tys. zł. Konkurs, który Ministerstwo (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Prezent dla klienta w konkursie

Prezent dla klienta w konkursie

Organizuję konkurs w Internecie, gdzie zwycięzcy (2 osoby) otrzymają nagrodę o wartości 990 zł. Czy osoby te będą musiały zapłacić podatek, uwzględniając dodatkowe fakty. Czy gdy prezent ma (...)

Nagrody pieniężne w konkursie

Nagrody pieniężne w konkursie

Firma zorganizowała konkurs artystyczny dla pracowników i współpracowników, nagrodą ma być kwota pieniężna nie przekraczająca 760 zł. Jak zaksięgować taką nagrodę, czy jest to przychód (...)

Prezent dla klienta w konkursie

Prezent dla klienta w konkursie

Prowadzę serwis internetowy. Chcę zorganizować konkurs, gdzie główną nagrodą będzie voucher na usługę hotelową o wartości powyżej 1000 PLN. Czy powinnam rozliczyć zakup takiego vouchera jako (...)

Sprzedaż premiowa

Sprzedaż premiowa

Firma sprzedaje usługi. W celu uatrakcyjnienia swojej oferty rozdystrybułowała kupony rabatowe, których przedstawienie warunkuje otrzymanie rabatu cenowego. Czy w/w sprzedaż usług jest sprzedażą (...)

Zasady organizowania konkursów i promocji

Zasady organizowania konkursów i promocji

Czy istnieją przepisy prawne dotyczące organizowania konkursów i promocji przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą (salony telefonów komórkowych), wyłączając gry losowe i inne wymagające (...)

Konkurs na ordynatora PZOZ

Konkurs na ordynatora PZOZ

W publicznym szpitalu ordynatorowi jednego z oddziałów kończy się kadencja na którą był powołany. Dyrektor nie ogłosił nowego konkursu. Czy z dniem upływu kadencji ordynatora dyrektor szpitala (...)

Nagrody w konkursie a koszty i odliczenie VAT

Nagrody w konkursie a koszty i odliczenie VAT

Prowadzę działalność gospodarczą związaną z utylizacją odpadów. Zorganizowałem konkurs dla młodzieży szkolnej związany z tym tematem. Ufundowałem kilka nagród, które przekazałem szkole. (...)

Gry losowe w internecie

Gry losowe w internecie

Jak w internecie zorganizować (pod względem prawnym) konkurs z nagrodami, polegający na typowaniu wyników sportowych? Gry losowe to gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności (...)

Unieważnienie konkursu na dyrektora szkoły

Unieważnienie konkursu na dyrektora szkoły

W dniu 11 maja odbył się konkurs na dyrektora szkoły publicznej. Dwoje członków komisji zostało powiadomionych o tym konkursie 8 maja i zastąpiło w ostatniej chwili wcześniej wybranych członków. (...)

Charakter konkursu przeprowadzanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

Charakter konkursu przeprowadzanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

Jaki charakter ma konkurs, przeprowadzany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych? Zgodnie z przepisem art. 110 Prawa zamówień publicznych konkurs jest przyrzeczeniem publicznym. (...)

Nawiązanie stosunku pracy z dyrektorem szpitala

Nawiązanie stosunku pracy z dyrektorem szpitala

Kto jest bezpośrednim przełożonym dyrektora szpitala miejskiego,w jaki sposób jest wybierany, kto jest jego pracodawcą? Szpital miejski może być: samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej jednostką (...)

Konkurs internetowy a gra losowa

Konkurs internetowy a gra losowa

Firma planuje zorganizowanie na stronach www swojego serwisu internetowego konkursu polegającego na umieszczaniu w nim zdjęć przez odwiedzających serwis. Odwiedzający, przez określony okres czasu (...)

Obowiązek przeprowadzania konkursu na stanowisko głównego księgowego?

Obowiązek przeprowadzania konkursu na stanowisko głównego księgowego?

Jesteśmy samorządową instytucją artystyczną podległą Organizatorowi (Urząd Miejski). Pracownik zajmujący stanowisko głównego księgowego odchodzi na emeryturę. Czy zobligowani jesteśmy do (...)

Organizacja konkursów dla dzieci

Organizacja konkursów dla dzieci

Prowadzę handel na straganach zabawkami (ryczałt 3% bez VAT). Chciałbym wprowadzić do swoich usług konkursy dla dzieci. Konkurs będzie 3-stopniowy. Za udział w konkursie będzie pobierana opłata (...)

Nagroda w konkursie

Nagroda w konkursie

Prowadzę firmę (PKPiR i VAT). Obecnie zrobiłem konkurs dla odwiedzających moje stanowisko na targach. Losowana będzie nagroda - telewizor LCD 42cale. Sporządziłem regulamin konkursu, telewizor zaksięgowałem (...)

Konkurs na ordynatora PZOZ

Konkurs na ordynatora PZOZ

W publicznym szpitalu ordynatorowi jednego z oddziałów kończy się kadencja na którą był powołany. Dyrektor nie ogłosił nowego konkursu. Czy z dniem upływu kadencji ordynatora dyrektor szpitala (...)

Prezent dla klienta w konkursie

Prezent dla klienta w konkursie

Organizuję konkurs w Internecie, gdzie zwycięzcy (2 osoby) otrzymają nagrodę o wartości 990 zł. Czy osoby te będą musiały zapłacić podatek, uwzględniając dodatkowe fakty. Czy gdy prezent ma (...)

Prezent dla klienta w konkursie

Prezent dla klienta w konkursie

Prowadzę serwis internetowy. Chcę zorganizować konkurs, gdzie główną nagrodą będzie voucher na usługę hotelową o wartości powyżej 1000 PLN. Czy powinnam rozliczyć zakup takiego vouchera jako (...)

Nagrody w konkursie a koszty i odliczenie VAT

Nagrody w konkursie a koszty i odliczenie VAT

Prowadzę działalność gospodarczą związaną z utylizacją odpadów. Zorganizowałem konkurs dla młodzieży szkolnej związany z tym tematem. Ufundowałem kilka nagród, które przekazałem szkole. (...)

Gry losowe w internecie

Gry losowe w internecie

Jak w internecie zorganizować (pod względem prawnym) konkurs z nagrodami, polegający na typowaniu wyników sportowych? Gry losowe to gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności (...)

Unieważnienie konkursu na dyrektora szkoły

Unieważnienie konkursu na dyrektora szkoły

W dniu 11 maja odbył się konkurs na dyrektora szkoły publicznej. Dwoje członków komisji zostało powiadomionych o tym konkursie 8 maja i zastąpiło w ostatniej chwili wcześniej wybranych członków. (...)

Charakter konkursu przeprowadzanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

Charakter konkursu przeprowadzanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

Jaki charakter ma konkurs, przeprowadzany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych? Zgodnie z przepisem art. 110 Prawa zamówień publicznych konkurs jest przyrzeczeniem publicznym. (...)

Nawiązanie stosunku pracy z dyrektorem szpitala

Nawiązanie stosunku pracy z dyrektorem szpitala

Kto jest bezpośrednim przełożonym dyrektora szpitala miejskiego,w jaki sposób jest wybierany, kto jest jego pracodawcą? Szpital miejski może być: samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej jednostką (...)

Konkurs internetowy a gra losowa

Konkurs internetowy a gra losowa

Firma planuje zorganizowanie na stronach www swojego serwisu internetowego konkursu polegającego na umieszczaniu w nim zdjęć przez odwiedzających serwis. Odwiedzający, przez określony okres czasu (...)

Zasady organizowania konkursów i promocji

Zasady organizowania konkursów i promocji

Czy istnieją przepisy prawne dotyczące organizowania konkursów i promocji przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą (salony telefonów komórkowych), wyłączając gry losowe i inne wymagające (...)

Obowiązek przeprowadzania konkursu na stanowisko głównego księgowego?

Obowiązek przeprowadzania konkursu na stanowisko głównego księgowego?

Jesteśmy samorządową instytucją artystyczną podległą Organizatorowi (Urząd Miejski). Pracownik zajmujący stanowisko głównego księgowego odchodzi na emeryturę. Czy zobligowani jesteśmy do (...)

Organizacja konkursów dla dzieci

Organizacja konkursów dla dzieci

Prowadzę handel na straganach zabawkami (ryczałt 3% bez VAT). Chciałbym wprowadzić do swoich usług konkursy dla dzieci. Konkurs będzie 3-stopniowy. Za udział w konkursie będzie pobierana opłata (...)

Nagrody pieniężne w konkursie

Nagrody pieniężne w konkursie

Firma zorganizowała konkurs artystyczny dla pracowników i współpracowników, nagrodą ma być kwota pieniężna nie przekraczająca 760 zł. Jak zaksięgować taką nagrodę, czy jest to przychód (...)

Nagroda w konkursie

Nagroda w konkursie

Prowadzę firmę (PKPiR i VAT). Obecnie zrobiłem konkurs dla odwiedzających moje stanowisko na targach. Losowana będzie nagroda - telewizor LCD 42cale. Sporządziłem regulamin konkursu, telewizor zaksięgowałem (...)

Podatek od nagrody w konkursie

Podatek od nagrody w konkursie

Prowadzę działalność gospodarczą. Ogłosiłem konkurs na zwiększenie sprzedaży polis. Za 100 umów chcę wypłacić uczestnikom-laureatom 10.000 zł nagrody pieniężnej. Laureat jeden prowadzi (...)

Kwalifikacje pracowników samorządowych

Kwalifikacje pracowników samorządowych

Wójt zamierza rozpisać konkurs na stanowisko sekretarza Urzędu Gminy, zamierza również powołać swojego zastępcę. Jakie wymagania kwalifikacyjne winni spełniać kandydaci na te stanowiska? Zarówno (...)

FORUM PRAWNE

Ruszyła kolejna edycja Law Games ? sprawdź swoje siły!

Ruszyła kolejna edycja Law Games ? sprawdź swoje siły! Lubisz wyzwania? Potrafisz pracować w zespole? Chcesz sprawdzić swoją wiedzę w praktyce? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na jedno z tych (...)

Lublin - Juwenalia - Feliniada 2011 - PROGRAM !!!

Lublin - Juwenalia - Feliniada 2011 - PROGRAM !!! Dzień otwarcia 04.05.2011 (Środa) 15:00 Wspólny Korowód Wszystkich Uczelni Ulicami Miasta 20:00 Koncert na Podzamczu Urzędu Miasta z Gwiazdą Zagraniczną 4 (...)

Konkurs

Konkurs Witam Natknąłem się ostatnio na konkurs, że wygrałem 100zł na pewnym portalu. Czy na prawdę można coś tam wygrać? Czy po prostu kłamią w żywe oczy?

XIII Ogólnopolski Konkurs na glosę do orzeczenia

XIII Ogólnopolski Konkurs na glosę do orzeczenia XIII Ogólnopolski Konkurs na glosę do orzeczenia Jest to konkurs na glosę do orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego (...)

Czy pracodawca może nie wypłacić pieniążków pracownikowi który brał udział w konkursie i go

Czy pracodawca może nie wypłacić pieniążków pracownikowi który brał udział w konkursie i go Czy pracodawca może nie wypłacić pieniążków pracownikowi który brał udział w konkursie i go (...)

Konkurs - jak prawidłowo przeprowadzić?

Konkurs - jak prawidłowo przeprowadzić? Witam serdecznie, Chciałbym Was prosić o pomoc. Moja firma planuje zrobić konkurs, gdzie główną nagrodą będzie zwrot kosztów za pobyt w hotelu. Konkurs (...)

Ogólnopolski Konkurs na Glosę

Ogólnopolski Konkurs na Glosę Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland wraz z Grupa Lokalną ELSA Słubice serdecznie zapraszają do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie na Glosę do (...)

Konkurs na kierownika administracji

Konkurs na kierownika administracji Witam moja corka chce sie ubiegac o bycie kierownikiem administracji w szkole, czy w takim przypadku musi byc ogłoszony konkurs czy nie?oraz czy na każde inne stanowisko (...)

Czy typowanie wyników sportowych bez wkładu pieniężnego można uznać za konkurs?

Czy typowanie wyników sportowych bez wkładu pieniężnego można uznać za konkurs? Czy typowanie wyników sportowych bez wkładu pieniężnego można uznać za konkurs? Znalazłem ostatnio stronę na (...)

Organizowanie konkursu (z wpisowym)

Organizowanie konkursu (z wpisowym) Witam. Mam pytanie odnośnie następującej sytuacji: Chcę zorganizować konkurs artystyczny, który będzie się opierał o prostą zasadę - każdy uczestnik do (...)

Lublin - Juwenalia - Feliniada 2011 - PROGRAM !!!

Lublin - Juwenalia - Feliniada 2011 - PROGRAM !!! Dzień otwarcia 04.05.2011 (Środa) 15:00 Wspólny Korowód Wszystkich Uczelni Ulicami Miasta 20:00 Koncert na Podzamczu Urzędu Miasta z Gwiazdą Zagraniczną 4 (...)

Konkurs

Konkurs Witam Natknąłem się ostatnio na konkurs, że wygrałem 100zł na pewnym portalu. Czy na prawdę można coś tam wygrać? Czy po prostu kłamią w żywe oczy?

XIII Ogólnopolski Konkurs na glosę do orzeczenia

XIII Ogólnopolski Konkurs na glosę do orzeczenia XIII Ogólnopolski Konkurs na glosę do orzeczenia Jest to konkurs na glosę do orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego (...)

Czy pracodawca może nie wypłacić pieniążków pracownikowi który brał udział w konkursie i go

Czy pracodawca może nie wypłacić pieniążków pracownikowi który brał udział w konkursie i go Czy pracodawca może nie wypłacić pieniążków pracownikowi który brał udział w konkursie i go (...)

Konkurs - jak prawidłowo przeprowadzić?

Konkurs - jak prawidłowo przeprowadzić? Witam serdecznie, Chciałbym Was prosić o pomoc. Moja firma planuje zrobić konkurs, gdzie główną nagrodą będzie zwrot kosztów za pobyt w hotelu. Konkurs (...)

Ogólnopolski Konkurs na Glosę

Ogólnopolski Konkurs na Glosę Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland wraz z Grupa Lokalną ELSA Słubice serdecznie zapraszają do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie na Glosę do (...)

Konkurs na kierownika administracji

Konkurs na kierownika administracji Witam moja corka chce sie ubiegac o bycie kierownikiem administracji w szkole, czy w takim przypadku musi byc ogłoszony konkurs czy nie?oraz czy na każde inne stanowisko (...)

Czy typowanie wyników sportowych bez wkładu pieniężnego można uznać za konkurs?

Czy typowanie wyników sportowych bez wkładu pieniężnego można uznać za konkurs? Czy typowanie wyników sportowych bez wkładu pieniężnego można uznać za konkurs? Znalazłem ostatnio stronę na (...)

Organizowanie konkursu (z wpisowym)

Organizowanie konkursu (z wpisowym) Witam. Mam pytanie odnośnie następującej sytuacji: Chcę zorganizować konkurs artystyczny, który będzie się opierał o prostą zasadę - każdy uczestnik do (...)

Juwenalia 2011 - Kraków - PEŁNY PROGRAM !!! AWF , UEk , Czyżynalia , Juwenaliowe Koncerty , Plaża na miasteczku , Scena na miasteczku , Juwenaliowy Kabareton , Kolorowód i inne

Juwenalia 2011 - Kraków - PEŁNY PROGRAM !!! AWF , UEk , Czyżynalia , Juwenaliowe Koncerty , Plaża na miasteczku , Scena na miasteczku , Juwenaliowy Kabareton , Kolorowód i inne 9 maja, poniedziałek * (...)

Rzeszów - Rzeszowskie Juwenalia 2011 - PROGRAM !!!

Rzeszów - Rzeszowskie Juwenalia 2011 - PROGRAM !!! Teren Miasteczka Akademickiego PRz * Środa, 11 maja 13:00 ? występ zespołu muzycznego studentów UR na scenie rzeszowskiego rynku 13:30 ? występ (...)

Porady prawne