Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych

Pytanie:

W naszej placówce obowiązuje regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pracodawca chce zmienić obecny regulamin i wprowadzić nowy jeszcze w tym roku kalendarzowym. Czy zasady wypłacania świadczeń z Zakładowego Funduszu Socjalnego muszą być ujęte w regulaminie wynagradzania pracowników, czy wystarczy posiadać odrębny regulamin przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Socjalnego i regulamin wynagradzania? Czy pracodawca może zmienić regulamin w trakcie roku kalendarzowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.5.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zgodnie z art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z  art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Jak zakładamy, przedmiotem zmiany mają być zasady korzystania przez pracowników ze środków z ZFŚS. Zasady te nie muszą być ujęte w regulaminie wynagradzania, lecz są ujmowane w regulaminie ZFŚS. Przepis art. 8 ustawy ma zastosowanie również w razie zmiany regulaminu funduszu. Warto w tym miejscu przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 11 maja 1999 r. (I PKN 664/98, OSNAPiUS 2000, nr 14, poz. 540), zgodnie z którym uzgodnienie regulaminu funduszu socjalnego z zakładowymi organizacjami związkowymi (albo z przedstawicielem pracowników) jest warunkiem jego obowiązywania i sprzeczne z prawem jest wydatkowanie przez pracodawcę środków funduszu socjalnego na podstawie regulaminu, który został wydany bez wymaganego uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Porady prawne

Jak się więc wydaje, zmiana zasad wypłacania środków z ZFSS ujętych w regulaminie funduszu jest możliwa również w ciągu roku, ale wymaga zachowania powyższej procedury.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne