Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

Pytanie:

Jakie są przesłanki skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.2.2012

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

Szczególny reżim odpowiedzialności za wady sprzedanej rzeczy i związanej z tym rękojmią jest kształtowany przez przepisy Kodeksu cywilnego w art. 556-576 Kodeksu cywilnego. Kluczowym jest następujący przepis:

Art.556.§1.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).

§2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw (rękojmia za wady prawne).

Dla możności skorzystania z uprawnień statuowanych w tych przepisach konieczne jest zaistnienie podstawowej przesłanki, którą jest zaistnienie wady (fizycznej lub prawnej) samochodu. Definicję wady fizycznej zawiera art. 556 § 1 KC. Wskazany przepis stanowi, że wadą fizyczną rzeczy jest wada zmniejszająca jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, a także brak właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego oraz wydanie rzeczy w stanie niezupełnym. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyrok z dnia 9 marca 2006 r.1: „Wada fizyczna występuje wtedy, gdy wartość lub użyteczność rzeczy została zmniejszona, biorąc pod uwagę cel oznaczony w umowie, albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jak również jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, lub rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (art. 556 § 1 k.c.). Decyduje zatem kryterium funkcjonalne, obejmujące przeznaczenie rzeczy i jej użyteczność, a nie kryterium normatywno techniczne.”

1Wyrok Sądu Najwyższego -Izba Cywilna z dnia 9 marca 2006 r., I CSK 147/2005, Orzecznictwo Sądów w sprawach Gospodarczych 2008/4 poz. 28 str. 3

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Kupilem kradziony samochód

27.1.2020 przez: szymon1987

Akt Notarialny warunkowy

24.5.2019 przez: -

zwrot mebli zamówionych

25.4.2018 przez: bolo5

Sprzedaż przez ogłoszenie na OLX

10.3.2018 przez: Bella97