Roszczenia przysługujące osobie, której dobra osobiste zostały naruszone

Pytanie:

Jakie roszczenia z Kodeksu cywilnego przysługują osobie, której dobra osobiste zostały naruszone?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Roszczenia przysługujące osobie, której dobra osobiste zostały naruszone

Art. 24 Kodeksu cywilnego przewiduje roszczenia przysługujące osobie, której dobro osobiste zostało zagrożone lub naruszone cudzym działaniem – ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych (§ 2).

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne