Roszczenia regresowe poręczycieli

Pytanie:

Jako poręczyciel spłacam czyjś kredyt (egzekucja komornicza). Po spłaceniu mam zamiar wystąpić do sądu przeciw pozostałym poręczycielom o zapłatę mi ich stosunkowych części ze spłaconego kredytu. Jakie poniosę w związku z tym koszty i od czego muszę zacząć by móc dochodzić zwrotu części spłaconej pożyczki. Czy pierwszym krokiem w tym przypadku musi być sprawa przeciw pożyczkobiorcy.

Masz inne pytanie do prawnika?

7.7.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Roszczenia regresowe poręczycieli

Zgodnie z art. 881 kodeksu cywilnego, w braku odmiennego zastrzeżenia, poręczyciel odpowiedzialny jest jak współdłużnik solidarny. Stosunek solidarności istnieje także pomiędzy współporęczycielami, jeżeli poręczenie dało kilka osób. Oznacza to, że poręczyciel, który spłacił dług dłużnika, może wystąpić do dłużnika lub do pozostałych wierzycieli z roszczeniem regresowym. Koszty takiego powództwa obejmują koszty sądowe, tj. wpis, który jest wpisem stosunkowym i zależnym od wartości przedmiotu sporu, oraz wydatki sądowe, których wysokość znana będzie pod koniec procesu. Nie należy także wykluczyć kosztów ewentualnego zastępstwa procesowego.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne