Roszczenie o zwrot kaucji po przekazaniu budynku

Pytanie:

W firmie funkcjonowały tzw. zakładowe mieszkania. W roku 1997 na wniosek firmy wygaszono zarząd nad nieruchomością, właścicielem stała się gmina. Jeden z lokatorów zakupił od gminy mieszkanie. Teraz zwrócił się do firmy o zwrot kaucji mieszkaniowej, którą wpłacił w roku 1978. Kto powinien oddać kaucję? Firma czy gmina?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.7.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Roszczenie o zwrot kaucji po przekazaniu budynku

Sytuacje mieszkań zakładowych przekazywanych przez przedsiębiorstwa państwowe gminom reguluje ustawa z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe. Zgodnie z powyższą ustawą, przedsiębiorstwo państwowe może przekazać gminie w drodze umowy, nieruchomość, na której znajdują budynki z mieszkaniami zakładowymi. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedsiębiorstwo obowiązane jest przekazać gminie kaucje mieszkaniowe wpłacane przez najemców, w takiej wysokości, w jakiej należałoby je zwrócić najemcom w dniu przekazania nieruchomości. Tak więc ewentualne roszczenie o wypłatę kaucji należałoby skierować przeciwko gminie, a nie przeciwko przedsiębiorstwu. Wskazać jednak należy, iż kaucja przekazana gminie przez przedsiębiorstwo mogła zostać zaliczona na poczet opłaty z tytułu wykupu mieszkania. Należałoby zatem przed wystąpieniem z roszczeniem uzyskać informacje w organie gminy co do kalkulacji opłaty z tytułu przekształcenia lokalu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: