Rozwód wspólnika spółki jawnej

Pytanie:

Spółkę jawną tworzy trzech wspólników z udziałami w relacjach 33%, 33%, 34%. Co się dzieje ze wspólnym majątkiem wspólników w przypadku, gdy jeden ze wspólników bierze rozwód? Czy współmałżonek wspólnika ma prawo do roszczeń majątkowych w stosunku do spółki?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.7.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozwód wspólnika spółki jawnej

Wniesienie wkładu do spółki jawnej przez wspólnika pozostającego w związku małżeńskim może nastąpić albo z majątku wspólnego, albo z jego majątku osobistego (dawniej: odrębnego). Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte w czasie jej istnienia. Innymi słowy, od chwili skutecznego wniesienia wkładu do spółki jawnej pochodzącego z majątku wspólnego małżonków mają do niego zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.

W wyniku rozwodu istniejąca dotychczas między małżonkami współwłasność łączna (w wyniku ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej) przekształca się we współwłasność w częściach ułamkowych. W odniesieniu do majątku wspólnego małżonków po rozwodzie były małżonek wspólnika posiada roszczenie do drugiego małżonka o zwrot określonej części wniesionego do spółki wkładu stanowiącego współwłasność (w wysokości 1/2 albo innej).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: