Sąd właściwy w sprawie tymczasowego aresztowania

Pytanie:

Aresztowano kardiochirurga i transplantologa m.in. pod zarzutem z art. 148 k.k. Dlaczego sąd rejonowy, a nie okręgowy wydaje postanowienie o aresztowaniu na 3 miesiące skoro sądem I instancji do rozpatrzenia zarzutu przedstawionego zatrzymanemu (art. 148 k.k.) jest sąd okręgowy ?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.2.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sąd właściwy w sprawie tymczasowego aresztowania

Tymczasowe aresztowanie nie jest karą, lecz środkiem zapobiegawczym. Środki zapobiegawcze można stosować w celu zabezpieczenia zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa; można je stosować tylko wtedy gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo. Środki zapobiegawcze w postępowaniu przygotowawczym można stosować tylko względem osób, wobec których wydano postanowienie o postawieniu zarzutów.

Z pytania wynika, że sprawa znajduje się w fazie postępowania przygotowawczego. Art. 250 § 2 kodeksu postępowania karnego stanowi, że tymczasowe aresztowanie w postępowaniu przygotowawczym stosuje na wniosek prokuratora sąd rejonowy, w którego okręgu prowadzi się postępowanie, a w wypadkach nie cierpiących zwłoki także inny sąd rejonowy. Dopiero po wniesieniu aktu oskarżenia tymczasowe aresztowanie będzie stosował sąd, przed którym sprawa się toczy (a zatem, w tym wypadku, sąd okręgowy).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: