Słowacki rezydent podatkowy

Pytanie:

Jestem Polakiem, ale na stałe jestem zameldowany i mieszkam na Słowacji, zatem jestem tam rezydentem. Pracuję także na Słowacji (home office), ale zatrudniony jestem w polskiej spółce i z tej spółki pobieram wynagrodzenie. Gdzie powinienem płacić podatki - w Polsce, czy mogę to robić w Słowacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.3.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Słowacki rezydent podatkowy

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Dodany z dniem 1 stycznia 2007 r. art. 3 ust. 2b wskazanej ustawy precyzuje, że za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) m.in. z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia.

Ponieważ przedmiotowe wynagrodzenie, jako wypłacane nierezydentowi, za czynności wykonywane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (praca nie jest wykonywana w Polsce), stanowi dochód osiągany poza granicami RP, to warunki ww. przepisu nie są spełnione, a więc przedmiotowe wynagrodzenie nie jest objęte zakresem przedmiotowym polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tej sytuacji, z punktu widzenia polskich przepisów podatkowych bez znaczenia pozostają postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, gdyż obowiązek podatkowy w Polsce z tego tytułu nie powstanie. W związku z tym dochód z pracy rezydenta Słowacji nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych wydanych w podobnych stanach faktycznych (por. Postanowienie Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 1 lutego 2006 r., sygn. 1472/DPC/415-98/05/PK).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

9.1.2019 przez: bartekkuliga

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

25.5.2018 przez: bartekkuliga

Podatek od sprzedaży nieruchomości

27.3.2018 przez: 3Magda