Służba wojskowa a wystawienie PIT-11

Pytanie:

Pracownik, którego zatrudniam został powołany do służby wojskowej na 9 miesięcy od 9.05.2007 r. Zatrudnienie trwa nadal. Od czerwca nie będzie otrzymywał wynagrodzenia. Czy wystawić pracownikowi PIT-11 w lipcu, czy na koniec roku 2007 r.?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.6.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Służba wojskowa a wystawienie PIT-11

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli obowiązek poboru przez płatników, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy są zobowiązani sporządzić informację określoną w ust. 1 i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, lub urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka, z zastrzeżeniem ust. 5.

Powyżej przytoczony przepis art. 39 ust. 2 wskazuje, że informacja PIT-11/8B wystawiana jest za okres, w którym płatnik miał obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy, a nie za okres, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy z płatnikiem (tak: postanowienie Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów z dnia 6 kwietnia 2005 r., sygn. US33/NL/LF/II/415/4111-6/05/PG).

Zatem pracownikowi, który co prawda jest zatrudniony, ale np. od czerwca ustanie obowiązek poboru zaliczek, należy do 15 lipca wystawić PIT-11.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: