Spadkobiercy testamentowi a zapisobiercy

Pytanie:

Dziadek ma zamiar sporządzić testament. Jego żona (jest współwłasność) i jedyna córka żyją. Dziadek chce 3 nieruchomości o bardzo rożnej wartości zapisać na 3 wnuków, bez uwzględniania córki. Czy taki nierówny podział jest możliwy? Czy sąd w trakcie postępowania spadkowego nakazuje z mocy prawa na wypłatę zachowku dla córki? Czy musi nastąpić świadczenie pieniężne między wnukami w celu wyrównania wartości udziałów?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.4.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Spadkobiercy testamentowi a zapisobiercy

Rozporządzenie na wypadek śmierci o treści przedstawionej w stanie faktycznym (przekazania każdemu z wnuków określonych nieruchomości) nie stanowi testamentu, ale zapis. W takim przypadku do spadku dojdą spadkobiercy ustawowi, na których z tytułu zapisu będzie ciążył obowiązek wykonania zapisów - wydanie nieruchomości wnukom.

Aby to rozrządzenie na wypadek śmierci miało formę testamentu nie może stanowić rozrządzenia konkretnymi przedmiotami wchodzącymi w skład spadku, ale obejmować określone udziały w całym spadku. Jeżeli wskazane w stanie faktycznym nieruchomości wyczerpują cały spadek, spadkodawca może określić przysługujące spadkobiercom testamentowym udziały odpowiadające stosunkowi wartości danej nieruchomości w stosunku do wartości całego spadku. Jednak w tym wypadku danemu spadkobiercy wcale nie musi przypaść nieruchomość, którą zgodnie z zamiarem spadkodawcy dana osoba miała objąć. O objęciu konkretnych nieruchomości decydują spadkobiercy w umowie o dział spadku, bądź sąd w postępowaniu o przeprowadzenie działu spadku.

Porady prawne

Spadkodawca w testamencie może swobodnie rozrządzić spadkiem wskazując spadkobierców według swego wyboru i również według swego wyboru określa ich udziały w spadku. Jeżeli z testamentu bądź zapisu nie wynika, aby spadkobiercy bądź zapisobiercy byli obowiązani do określonych spłat (polecenie), obejmują oni określone przedmioty bądź udziały w spadku bez obowiązków dokonywania spłat. Obowiązek dokonywania spłat może powstań w trakcie dokonywania działu spadku, jeżeli nie można spadkobiercom przyznać konkretnych przedmiotów wchodzących w skład spadku w taki sposób, aby ich wartość odpowiadała udziałowi w spadku.

Zachowek jest roszczeniem przysługującym spadkobiercy ustawowemu w razie pominięcia go w testamencie, bądź w przypadku przyznania mu udziału niższego niż przysługujący zachowek. Roszczenie z tytułu zachowku nie przysługuje z mocy prawa i zostaje przyznane tylko na wniosek uprawnionego do zachowku.

Jednakże należy pamiętać, że spadkobiercy nie nabędą prawa własności całej nieruchomości, a jedynie udział w prawie własności przysługujący spadkodawcy (jeżeli nieruchomości te wchodziły w skład majątku małżeńskiego).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne