Spis z natury-a ryczałt ewidencjonowany.

Pytanie:

Czy przypadku wyboru rozliczenia jednoosobowej działalności gospodarczej ryczałtem ewidencjonowanym istnieje obowiązek zaprowadzenia spisu z natury? Jeśli tak, od kiedy powinien być zaprowadzony? Co powinien obejmować? Mam w firmie dużo swoich prywatnych magazynów, książek, artykułów piśmienniczych, malarskich itp., większość z nich wykorzystuję w prowadzonej działalności; czy wobec tego każdą gumkę, ołówek, tubkę farby i pędzel powinnam ująć w spisie z natury? Co jeśli nie mam na nie dowodów zakupu?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.8.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Spis z natury-a ryczałt ewidencjonowany.

Podatnicy uzyskujący przychody podlegające opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, są obowiązani sporządzić spis z natury:

 • towarów handlowych,
 • materiałów (surowców) podstawowych,
 • materiałów (surowców) pomocniczych,
 • półwyrobów,
 • wyrobów gotowych,
 • braków i
 • odpadków.

- na dzień zaprowadzenia ewidencji oraz na koniec każdego roku podatkowego.

Spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane:

 • nazwisko i imię właściciela zakładu,
 • nazwę firmy,
 • datę sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników
 • jednostkę miary,
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu,
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu z natury oraz
 • klauzulę „Spis zakończono na pozycji...” a także
 • podpisy osób sporządzających spis oraz
 • podpis właściciela zakładu (wspólników).

Należy wycenić towary i inne składniki majątku objęte spisem z natury według cen zakupu albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu, a także, jak w opisanym przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zakupu.

Pamiętać należy o obowiązku dokonania wyceny najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia spisu z natury, jak również o tym, że wartość spisu z natury może posłużyć w razie kontroli do ujawnienia nie zaewidencjonowanego przez podatnika przychodu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Kupowanie w Chinach i sprzedaż w Polsce

23.5.2018 przez: irytujacytyp

Restrukturyzacja firmy

10.1.2018 przez: 07Humbert