Spłata długu hipotecznego a odsetki

Pytanie:

Po długotrwałym procesie, miesiąc temu, SN odrzucił moją kasację od utrzymanego wyroku II instancji, w którym Sąd uznał moją odpowiedzialność wobec banku jako dłużnika rzeczowego do kwoty 100.000 zł. Zaznaczam, iż sąd oddalił powództwo banku w części dotyczącej roszczenia wobec mojej osoby odsetek od tej kwoty z uwagi na to, iż nastąpiło ich przedawnienie - ustanowienie hipoteki na rzecz banku nastąpiło w 1999 roku a bank wystąpił z roszczeniem w 2003 roku. W chwili obecnej pozostaję nadal dłużnikiem rzeczowym wobec tego banku do kwoty 100.000 zł, pomimo że SN oddalił moją skargę kasacyjną, w której zamierzałem obalić także dług hipoteczny. Bank nie wezwał mnie do spłaty tej kwoty. Czy w sytuacji, gdy w dalszym ciągu nie będę w stanie spłacić zasądzonej kwoty 100.000 zł jako dłużnik rzeczowy, a bank przystąpi do egzekucji z mojego udziału w nieruchomości, na której ustanowiona jest hipoteka, czy w razie sprzedaży dopiero za dwa lub trzy lata bank ma prawo naliczać odsetki od tej kwoty, czy też w sytuacji, kiedy jestem tylko dłużnikiem rzeczowym odsetki bankowi już nie będą w przyszłości przysługiwały?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.11.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Spłata długu hipotecznego a odsetki

Zakres odpowiedzialności dłużnika rzeczowego nie jest tożsamy z zakresem odpowiedzialności dłużnika osobistego. Wynika on ściśle z zakresu obciążenia hipotecznego nieruchomości. W przypadku opisanym w pytaniu zakres odpowiedzialności dłużnika rzeczowego został określony kwotowo w treści tytułu wykonawczego - innymi słowy odpowiedzialność ta ogranicza się do kwoty 100.000 zł. Niezależnie od tego, kiedy wierzyciel hipoteczny uzyska swoją wierzytelność od dłużnika rzeczowego, nie jest on uprawniony do żądania od tego dłużnika niczego ponad zakres jego odpowiedzialności określony w treści tytułu wykonawczego, a co za tym idzie w treści księgi wieczystej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: