Sprawa rozwodowa a podział majątku

Pytanie:

Sprawa rozwodowa pozostaje w toku kolejny rok. Wspólność majątkowa stron została zniesiona 6 miesięcy temu. W skład wspólnego majątku zadsadniczo wchodzi spółdzielcze mieszkanie własnościowe i samochód. Z majątku tego korzysta jedna strona. Czy druga strona ma prawo wystapić z wnioskiem o podział majątku? (stan prawny z dnia zniesienia wspólności majątkowej, przy nierozstrzygniętej sprawie rozwodowej). Jaka jest podstawa prawna do złożenia takiego wniosku?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.7.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sprawa rozwodowa a podział majątku

W momencie ustania wspólności ustawowej małżeńskiej majątek, który był nią objęty, staje się zwykłą współwłasnością w częściach ułamkowych. Nie ma więc przeszkód, aby żądać zniesienia tej współwłasności, czego podstawą jest art. 1037 ustawy Kodeks cywilny (na mocy odesłania znajdującego się w art. 46 utawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy). Należy też dodać, że zniesienie współwłasności może nastąpić zarówno na drodze sądowej, jak i umownej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne