Sprawozdanie spółki rozpoczynającej działalność

Pytanie:

Czy jeśli moja spółka z o.o. została zarejestrowana w KRS pod koniec ubiegłego roku, obecnie jestem na etapie uzyskiwania dla niej numeru REGON i nie prowadziłem w jej zakresie absolutnie żadnej działalności to czy nadal jestem zobligowany do publikowania w KRS sprawozdania finansowego za rok 2005?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sprawozdanie spółki rozpoczynającej działalność

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe sporządza się na na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, które zamyka się (między innymi) na na dzień kończący rok obrotowy.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, co do zasady, rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę.

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w dalszej części przepis zezwala jednostce, która rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, na połączenie ksiąg i sprawozdania finansowego za ten okres z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny.

Porady prawne

W takiej sytuacji sporządza się łączne sprawozdanie finansowe obejmujące część roku ubiegłego oraz rok następny. Dopiero to sprawozdanie podlega zatwierdzeniu i ogłoszeniu w KRS.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne