Termin do wniesienia powództwa ekscydencyjnego

Pytanie:

Jestem współwłaścicielem ruchomości mojego dłużnika, którą zajął komornik z wniosku innego wierzyciela. Niestety dłużnik nie potrafi znaleźć protokołu zajęcia i nie wie z czyjego wniosku wszczęto postępowanie. Dodatkowo nie poinformował komornika o współwłasności, a ja o zajęciu dowiedziałem się przypadkowo. Od którego momentu liczy się termin na wniesienie powództwa ekscydencyjnego: od momentu, kiedy dowiedziałem się o zajęciu czy od chwili kiedy poznałem dane wierzyciela?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.10.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Termin do wniesienia powództwa ekscydencyjnego

Zgodnie z art. 841 § 3 k.p.c. powództwo ekscydencyjne można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 grudnia 2007 r. (V CSK 275/2007, LexPolonica nr 2794800): Dniem, w którym strona dowiedziała się o naruszeniu prawa, jest - według art. 841 § 3 k.p.c., - dzień, w którym strona faktycznie dowiedziała się o zajęciu przedmiotu, a nie dzień, w którym mogła się o nim dowiedzieć przy dołożeniu należytej staranności. Powyższe stanowisko zaaprobował również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 listopada 2010 r. (II CSK 274/2010, LexPolonica nr 2578215).

Dlatego też skoro ustawodawca początek biegu terminu nakazuje wiązać z powzięciem informacji o naruszeniu prawa, toteż termin dla wytoczenia powództwa ekscydencyjnego naszym zdaniem należy liczyć od dowiedzenia się o zajęciu rzeczy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: