Termin odrzucenia spadku

Pytanie:

Czy po sprawie o nabycie spadku (jeśli sąd uzna, że jestem spadkobiercą), czy później mogę ten spadek odrzucić? Jeśli tak to w jakim czasie?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.9.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Termin odrzucenia spadku

Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Jeżeli więc upłynęło już wspomniane 6 miesięcy, to nie ma już możliwości złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku, gdyż po tych 6 miesiącach, jeżeli nie zostały złożone żadne oświadczenia, to jest to jednoznaczne z prostym przyjęciem spadku. Samo stwierdzenie nabycia spadku nie może nastąpić przed upływem 6 miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. Oznacza to, że najpierw muszą złożyć oświadczenia wszyscy spadkobiercy co do przyjęcia lub odrzucenia spadku, bądź też musi upłynąć w/w okres 6 miesięcy, a dopiero w potem może zostać wszczęte postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Z powyższego wynika prosty wniosek, że oświadczenia o odrzuceniu spadku nie można już złożyć w trakcie toczącego się postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, ani tym bardziej po nim.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: