Termin złożenia zeznania podatkowego (spadek)

Pytanie:

Moje pytanie dotyczy złożenia zeznania podatkowego w podatku od spadków i darowizn. W sytuacji gdy śmierć spadkodawcy nastąpiła 21 lat temu, jak wycenić koszty pogrzebu? I czy koniecznie trzeba w Urzędzie Skarbowym przedstawić rachunki dotyczące wydatków na pogrzeb? Czy termin 30 dni na złożenie zeznania podatkowego rozpoczyna bieg w dniu uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku, czyli w 21 dni od posiedzenia sądu, na którym miało miejsce stwierdzenie nabycia spadku?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.4.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Termin złożenia zeznania podatkowego (spadek)

Koszty pogrzebu i nagrobka, które zmniejszają podstawę opodatkowania, w praktyce przy wymiarze podatku przyjmowane są przez organ podatkowy w wysokości niejako “zryczałtowanej” - odpowiadającej miejscowym zwyczajom w danym środowisku. (art. 7 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn). Teoretycznie poniesione wydatki powinny być udokumentowane, jednakże w praktyce stosowania prawa nie ma takiej konieczności. Zasada ta nie jest uzależniona od daty śmierci spadkodawcy.

Spadkobierca powinien złożyć zeznanie podatkowe w terminie miesiąca od dnia przyjęcia spadku. Termin do złożenia zeznania liczy się od dnia powstania obowiązku podatkowego, który przy nabyciu spadku powstaje z chwilą przyjęcia spadku a nie uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (§2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: