Udzielenie pożyczki spółce przez inną spółkę

Pytanie:

Czy Spółka z o.o. może udzielić pożyczki innej spółce z o.o.? Jeżeli tak, to czy pożyczkodawca może żądać odsetek od udzielonego kapitału?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.2.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Udzielenie pożyczki spółce przez inną spółkę

Spółka z o.o. jest spółką kapitałową. Kodeks spółek handlowych stanowi, że spółki kapitałowe mają osobowość prawną. W związku z tym mają zdolność do dokonywania wszelkich czynności prawnych, w tym udzielania pożyczek. Kodeks cywilny w art. 359 par. 1 stanowi, że odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej. Wysokość odsetek ustala się w umowie pożyczki. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w umowie określona, należą się odsetki ustawowe, ale tylko w przypadku, gdy nastąpi opóźnienie w spełnieniu świadczenia (dłużnik nie spłaci pożyczki w wyznaczonym czasie).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: