Ugoda sądowa a proces o to samo roszczenie

Pytanie:

Czy jest możliwe i w jakich warunkach założenie nowej sprawy sądowej dotyczącej kwestii, która niedawno (2 miesiące) temu została załatwiona w formie ugody?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.3.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ugoda sądowa a proces o to samo roszczenie

Zgodnie z art. 184 kpc sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody sądowej zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo rażąco narusza usprawiedliwiony interes jednej ze stron. Ugoda zawarta w postępowaniu pojednawczym jest tytułem egzekucyjnym (art. 777 kpc). Regulacja ta przesądza, iż ugodę sądową traktować należy jako czynność procesową, która zgodnie z wolą stron wywołuje skutki: materialno-prawny, tj. w sferze łączącego strony stosunku prawnego, oraz procesowy w postaci wyłączenia dalszego postępowania co do istoty sporu (tak postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 14 września 1992 r. III APz 2/92 ). Tym samym przyjąć należy, iż o ile strony wykonują postanowienia ugody nie jest możliwe uruchamianie drogi sądowej (w przypadku wystąpienia z powództwem druga strona może podnieść z tego tytułu zarzuty). W sytuacji, gdy strony nie realizują postanowień ugody, jak najbardziej dopuszczalne jest natomiast wytoczenie powództwa, gdyż wzajemne relacje pomiędzy nimi wracają do stanu jaki istniał przed jej zawarciem.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne