Ujęcie faktury w ewidencji VAT

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług remontowo-montażowych opodatkowanych na zasadach ogólnych i podatkiem VAT. VAT rozliczam w ciągu 30 dni, a w sytuacjach wcześniejszego wpływu zapłaty podatek należny odprowadzam do tej wysokości. Spodziewam się kontroli podatku VAT za m-c 02.2007. Miałem kontrolę tzw. krzyżową dot. miesiąca, w którym sprawdzano, czy jest faktura za dostawę usługi. Była ona w danym rejestrze, ale zgodnie z przepisami ustawy o VAT powinna ona być w miesiącu następnym. Dlaczego mego postępowania nie zakwestionowano, co by było, gdyby tej faktury nie było w rejestrze za dany miesiąc?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.9.2007

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ujęcie faktury w ewidencji VAT

Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Przepisy ustawy o VAT nie określają terminu, w jakim mają być dokonane zapisy w przedmiotowej ewidencji. Mając jednak na uwadze fakt, iż ewidencja ta ma być prowadzona w celu prawidłowego sporządzenia deklaracji VAT-7, uznać należy, że nawet jej wypełnienie 25. dnia następnego miesiąca, ale przed złożeniem w urzędzie skarbowym deklaracji VAT-7 nie będzie stanowiło naruszenia prawa (tak: D. Jankowiak, Kontrola dokumentacji podatku VAT, Wrocław 2005, s. 107). Zatem faktura wystawiona przez podatnika np. w lutym, może być w ewidencji tego podatnika już w lutym, a może być dopiero 25 marca.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Auto kupione w kraju bez opłaconej akcyzy.

31.3.2020 przez: wunderwafe