Ulga z tytułu odsetek od kredytu

Pytanie:

Kredyt hipoteczny wzięty w 2001 r. na mieszkanie w wysokości 150 tys. na 25 lat. Czy można teraz odliczać odsetki od podatku? Nigdy nie było odliczane, pozostało do spłaty około 120 tys.

Masz inne pytanie do prawnika?

4.4.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ulga z tytułu odsetek od kredytu

Art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidujący tzw. ulgę odsetkową został uchylony z dniem 1 stycznia 2007 r., jednakże ulga odsetkowa może być stosowana dalej na zasadzie praw nabytych (praw do ulgi już nie można nabyć, ale nabyte prawo można kontynuować). Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy, od podstawy obliczenia podatku odlicza się faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z m.in. zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Porady prawne

W art. 26 ust. 2 przewidziano szereg warunków, od których spełnienia uzależnia się możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej. Art. 26 ust. 2 pkt 1 ustawy przewidywał warunek, iż kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 r. Zatem nie było i nie ma możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej, jeżeli kredyt został udzielony w 2001 roku.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne