Umieszczenie wierzytelności na liście

Pytanie:

Dłużnik od 6 miesięcy zwleka z drobną zapłatą. Oświadczył nagle, że składa/złożył wniosek do sądu o wszczęcie postępowania układowego i nie może teraz płacić. Zapytałem, czy umieścił moją drobną wierzytelność na liście. Odparł, że nie. Czy dłużnik miał obowiązek umieścić także moją wierzytelność na liście?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.9.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umieszczenie wierzytelności na liście

Zgodnie z art.19 par. 1 prawa o postępowaniu układowym do podania o otwarcie postępowania układowego dłużnik powinien załączyć m.in. spis wierzycieli ze wskazaniem imion, nazwisk lub firm i adresów oraz wymienienia wierzytelności i terminów ich płatności. Nie ma przy tym znaczenia wysokość kwoty zadłużenia. Tak więc w załączniku do podania o otwarcie układu winna znaleźć się również Pańska wierzytelność. Wykazana w spisie wierzycieli wierzytelność może być wciągnięta na listę wierzytelności bez jej uprzedniego zgłoszenia. Jeżeli jednak dłużnik pominie w spisie jakiegoś swojego wierzyciela, wówczas wciągnięcie na listę wierzytelności może nastąpić po uprzednim zgłoszeniu tej wierzytelności. Zgłoszenie winno nastąpić przed terminem sprawdzenia wierzytelności, który to termin określany jest w postanowieniu sądu o otwarciu układu (postanowienie to podawane jest do wiadomości przez obwieszczenie, niezależnie od doręczenia go dłużnikowi i wierzycielom ze spisu dołączonego do podania). Tak więc zgłoszenie wierzytelności na listę wierzytelności następuje w takim przypadku z inicjatywy wierzyciela.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: