Umorzenie kredytu mieszkania spółdzielczego

Pytanie:

Doszło do 70% umorzenie kredytu z mieszkania spółdzielczo-lokatorskiego na podstawie ustawy z 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wpłaconych premii gwarancyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2003, Nr 119, poz. 1115 z późn. zm.) Ile wynosi 70 %-centowe umorzenie kredytu? Czy jest to po prostu 70% wolnorynkowej wartości mieszkania, czy może oblicza się to inaczej?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.3.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umorzenie kredytu mieszkania spółdzielczego

Zgodnie z art. 10 ust. 7 ustawy wskazanej w pytaniu, na wniosek kredytobiorcy zadłużenie z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych podlega umorzeniu przez bank w części odpowiadającej: równowartości 70 % zadłużenia po spłacie całości kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytu w części niepodlegającej umorzeniu, jeżeli spłata ta nastąpi do dnia 31 grudnia 2012 r., z tym że w przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu członkowi spółdzielni przysługuje roszczenie o przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu z lokatorskiego na własnościowe albo o przeniesienie przez spółdzielnię na rzecz członka prawa własności lokalu mieszkalnego z ograniczeniem żądania przez spółdzielnię mieszkaniową uzupełnienia wkładu budowlanego do przypadającej na dany lokal nominalnej kwoty umorzenia kredytu dokonanego przy ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy, która podlega zwrotowi do budżetu państwa.
Porady prawne
Jeżeli doszło do umorzenia na podstawie cytowanego przepisu, wartość umorzenia jest odnoszona nie do wartości lokalu, lecz do wysokości zadłużenia.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne