Umowa zlecenie - czynności księgowej

Pytanie:

Firma zatrudnia na umowę zlecenie osobę, która w ramach tej umowy ma wykonywać czynności związane ze sprawami księgowymi. Będzie prowadzić KPiR, wystawiać faktury, korekty faktur, noty księgowe, druki KP i KW oraz szereg innych dokumentów, przyjmować korespondencje poleconą. Co powinien zawierać zakres wykonywanych czynności zleconych wpisany w jej umowę zlecenie, aby ta osoba mogła zgodnie z prawem wszystkim tym się zajmować, tym samym móc podpisywać w imieniu zleceniodawcy wszystkie te w/w dokumentny?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.2.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umowa zlecenie - czynności księgowej

Zakres umowy zlecenia zależy od woli stron i może on być określony ogólnie jako prowadzenie dokumentacji księgowej i podpisywanie wszelkich dokumentów księgowych albo może być określony szczegółowo ze wskazaniem wszystkich poszczególnych czynności i dokumentów. Wybór drugiej opcji jest o tyle ryzykowny, że strony mogą nie przewidzieć w momencie zawierania umowy wszystkich koniecznych czynności / dokumentów, które mogą się faktycznie pojawić. Oprócz umowy zlecenia konieczne może być też udzielenie pełnomocnictwa, zwłaszcza jeśli pełnomocnik miałby podpisywać jakiekolwiek dokumenty składane np. w urzędzie skarbowym.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne