Upływ terminu umowy zawartej na czas określony

Pytanie:

Jeżeli pracodawca i pracownik, którzy zawarli umowę o pracę na czas określony milczą do 30.04 a z dniem 30.04 mija termin umowy, to czy samoczynnie zostaje zawarta kolejna umowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem na warunkach wcześniejszych?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Upływ terminu umowy zawartej na czas określony

Umowa o pracę zawarta na czas określony rozwiązuje się z chwilą upływu terminu, do którego została zawarta. Milczenie pracodawcy i pracownika nie oznacza automatycznego zawarcia kolejnej umowy. Jeżeli jednak po rozwiązaniu umowy pracodawca dopuszcza pracownika do pracy przyjmuje się, że umowa o pracę została zawarta. Pracodawca ma wówczas obowiązek potwierdzić pracownikowi na piśmie rodzaj umowy o pracę i jej warunki nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku pracownik może wystąpić do sądu pracy z żądaniem stwierdzenia istnienia stosunku pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Umowa na czas określony i jej wypowiedzenie

13.12.2019 przez: Katarzyna_P_

Zmiana pracy / Działalność

23.7.2018 przez: Marusieczek