Uprawienia przysługujące kupującemu, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady fizyczne sprzedanej rzeczy

Pytanie:

Jakie uprawienia przysługują kupującemu, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady fizyczne sprzedanej rzeczy?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uprawienia przysługujące kupującemu, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady fizyczne sprzedanej rzeczy

Wskazać należy, jakie uprawnienia w związku z tym przysługują kupującemu:

Art. 560. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

§ 2. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej.

§ 3. Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.

Kupujący może więc:

1. Zażądać obniżenia ceny,

2. Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (jednak sprzedawca będzie mógł zamiast tego usunąć wady rzeczy).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Ochrona danych osobowych szkolenia

24.6.2020 przez: jerzy660

Zwrot towaru, reklamacja?

21.4.2020 przez: pawel.ptak

problem z regulaminem online

25.11.2019 przez: TlustyTrzmiel