Uprawniony do waloryzacji sumy ubezpieczenia

Pytanie:

Umowa ubezpieczenia (posagowa) była zawarta przez ojca, uposażonym jest dziecko. Po 20 latach suma wypłacona przez PZU jest dalece nie wystarczająca. Kto ma legitymację czynną do wniesienia powództwa przeciw PZU o wypłatę zwaloryzowanej kwoty - ojciec, dziecko?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.6.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uprawniony do waloryzacji sumy ubezpieczenia

Legitymacją procesową czynną określa się uprawnienie o charakterze procesowym, określające kto może być stroną inicjującą postępowanie w konkretnej sprawie. Innymi słowy legitymacja czynna wskazuje, kto może wytoczyć powództwo w konkretnej sprawie przeciwko innemu podmiotowi. Podstawą ustalenia legitymacji procesowej czynnej jest więc ten, komu przysługuje określone roszczenie w stosunku do innego podmiotu.

Uposażonym w przypadku umowy ubezpieczenia uposażenia dzieci (tzw. ubezpieczeń posagowych) było samo dziecko. Uprawnionym do wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu takiej umowy jest uposażony. Powyższe oznacza, iż legitymację procesową czynną w postępowaniu o waloryzację sumy ubezpieczenia posiadać będzie ubezpieczone dziecko, a nie ojciec, który zawarł umowę. Jako powoda należy zatem oznaczyć osobę, na rzecz której umowa została zawarta.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne